Ter overweging: inkeer…

… en dan de dingen van de woensdag, terwijl het jaar 2015 ten einde loopt. Want loopt een jaar op zijn of haar manier teneinde, ik zou daar geen stellige uitspraak over kunnen dan wel willen doen. En waar de wereld in beeld wordt gebracht, alle bekende beroemdheden nog even de revue passeren omdat hun leven dit jaar ten einde liep, worden de volgende reeks boeken over 2015 in elkaar gezet en kan de klimaattop mogelijk als een ommekeer worden beschouwd, zijn de orde van de dagen nog even ontregeld en is het na deze week weer volledig aan de bak, worden de ww uitkeringen teruggeschroefd van 38 maanden naar 24 maanden en wacht dan voor een groot deel van de bevolking de bijstand, kunnen voormalige medewerkers van V & D het wel ‘shaken’ voor wat betreft het veronderstelde sociale plan, worden op de valreep nog enkele ‘overwinningen’ binnengehaald door de vakbonden, houd ik me eenvoudigweg bezig om nog maar wat beelden ‘aan den volke’ te doen toekomen. In een volstrekt willekeurige volgorde passeren nog even: Zalige Kerstvlucht, C aan Zee, Willem Schotten, en tenslotte Kranenburg, terwijl de afsluiter voor dit moment een oude lichtreclame van Philips zal gaan worden. Ontdekt in Bussum, bron van vermaak en dan niet alleen omdat juist in die contreien veel beeldmateriaal dan wel geluid te vinden valt. Als tegenhanger van niet alleen Simon en Garfunkel met hun Sound of Silence, niet zozeer als tegenwicht van Lex Brouwer’s Kunst van de Stilte dan wel de tentoonstelling van wijlen Joost Zwagerman’s Silence out Loud, maar meer om mensen een moment van inkeer te kunnen gaan bezorgen…


IMG_0800


IMG_0833


IMG_0860


IMG_0865


IMG_0872


IMG_0874


IMG_0880


IMG_0881


IMG_0897


IMG_0898


IMG_0900


IMG_0909