tehater.

Ooit komt er een tijd dat een schrijver niet meer schrijft en een denker doet alsof. Een tijd die ons nu nog niet geheel en al op werkelijkheid geschoeid lijkt, maar dichterbij dan wij op dit moment kunnen vermoeden dan wel bevroeden. Waar kunstmatige intelligentie de boventoon gaat spelen en waarbij muziekstukken zich hooguit nog zullen voordoen in de hoofden van alle betrokkenen. En waar eens het orkest was gezeteld is nu het podium leeg en ook de zaal kent een leegte van jewelste. Gebouwen zijn immers niet meer nodig en een uitgesproken leegte wordt gevuld met onuitwisbare beelden. Muziek klinkt letterlijk in je oren en je ogen verbeelden de beelden die je door robotica worden voorgeschoteld. Onderwijl prikkelen de meest exotische geuren je neus en ook je mond maakt onophoudelijk smakkende geluiden, terwijl de prikkeling van een niet zichtbaar drankje je doet denken aan prosecco waar je ooit van genipt hebt. Althans, wanneer je verbeelding niet met je aan de loop is gegaan. Maar het is juist de verbeelding die hier alle parten speelt, niets wordt meer aan het toeval overgelaten. Hooguit dat een rest uit een andere tijd zich ergens ver weg aan je opdringt, want ook jouw brein staat op het punt om in deze overvloed ten onder te gaan. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Iets van eigen waarde dient overeind te blijven wil je nog een ietsiepietsie van je oude identiteit voor jezelf houden… Waarheid en verbeelding, leugen en bedrog zijn verbannen naar verre orden en het geluk dat onderdeel dient te zijn van de mens, wordt ten volle benut. Dat wordt de mens in die tijd voorgespiegeld en wat de spiegel laat zien kan hooguit de waarheid zijn. Andere opties zijn nu eenmaal uitgesloten, hetgeen haaks komt te staan op wat eerder werd verondersteld. Het leven is een groot spel waarbij opkomst en afgang op voorhand is geprogrammeerd. Een eigen inbreng wordt niet mee op prijs gesteld. Dat beeld bekroop mij gisteren bij die tehatervoorstelling in ‘t Kooltuintje. Ja, een tehater voorstelling. Waarbij de h dit keer moedwillig van plaats is veranderd!


IMG_9750


IMG_9751


IMG_9752


IMG_9753