Teergevoelig.


IMG_6862


IMG_6863
Ik zal absoluut niet beweren dat ik teergevoelig ben. Nu is teergevoeligheid in de regel niet met asfalt te verenigen, de tering naar de nering zetten ook absoluut niet van toepassing laat staan dat de vliegende tering een Haagse Bel illustreert, of dat een teringlijder direct wordt geconfronteerd mte de gast die dit woord in zijn mond neemt, laat staan dat er een wals aan te pas gaat komen om het geheel te gaan plaveien, dan wel dat de warmte waarmee dit geheel in de regel gepaard gaat, zich daarop voor zal laten staan. Waardoor ik vandaag denke de toon te hebben gezet om de beelden die dit bericht zullen gaan vergezellen enigszins een toepasselijk kader zullen krijgen, na al die bloederige beelden van de afgelopen dagen. Het Palmpasen dat een rood kleed kreeg aangereikt en waarbij de volgende golf afschuw weer over de wereld trok. Wat kan mensen bezielen om op zo’n wijze wraak te nemen op het feit dat een andere geloofsovertuiging voldoende is om op deze brute wijze van zich te laten horen. Het is dan ook de column van Rene Diekstra die mij vandaag aan het denken heeft gezet. En na even door de inleiding heen te hebben gelezen luidt zijn vraag als volgt: ‘waar ontstaat het kwaad in de wereld en hoe ontwricht het de relatie tussen mensen”‘ Hij refereert aan Bach die in de Mattheus Passion heeft getracht juist die vraag te gaan beantwoorden. Door met tekst en muziek als het ware aan de haal te gaan, de mens als het ware te dwingen te kijken naar diens eigen zijn. Want het is het kwaad dat gewone mensen begaan tegen andere gewone mensen. Maar het grootste kwaad in deze wereld komt niet van criminelen of terroristen, maar van gewone mensen die de strijd aanbinden tegen wat zij zien als het kwaad in anderen, en daarbij hun eigen kwade neigingen over het hoofd zien of ontkennen. Gelukkig biedt Diekstra ook nog wat ontsnappingsmogelijkheden. Een: besluit je eigen kwalijke neigingen onder ogen te zien en die niet op anderen uit te leven. Twee: erken dat dit een lastige klus is waar je hulp van anderen bij kunt gebruiken. Overweeg, bijvoorbeeld, een gesprek met een karakteroloog, een oud, nuttig en zich weer ontwikkelend specialisme. En drie, en dat is nog het gemakkelijkste: luister vaker naar Bach. Want eens… zal de mens constant hoogtij gaan vieren…


IMG_6867