Tag: Zalig Nietsdoen

Zalig nietsdoen…

Het is een kwestie van je overgeven: aan het zalig nietsdoen. En eerlijk gezegd: daar ben ik goed in! Waarbij ik me zachtjes op de borst sla, want stel je voor dat door dit te doen, mijn klapkastje van de rel raakt. Ook daar moet ik niet aan denken, gelijk ik vele dagen niet aan mijn klapkast denk. Je dient nu eenmaal het leven te nemen zoals dit zich aandient, maar… je kunt het jezelf ongetwijfeld ook heel moeilijk maken. Door bijvoorbeeld met zout te gaan strooien vooral wanneer de wetenschap aangeeft dat er veel slakken in de buurt zijn. En wanneer deze de gang erin zetten, dien je jezelf te hoeden. Een slijmspoor kan het gevolg zijn en wanneer de zon ook nog van zich laat horen, is het spoor navenant zichtbaar. Dan kan de mens hooguit de kuierlatten uit de kast halen en zich opmaken voor een niet geplande tocht. In het Stedelijk Museum in Amsterdam desnoods. En waar Sandberg en Fuchs ooit de scepter zwaaiden, is het nu Isa Genzken die nog steeds haar oeuvre tentoon stelt. Werken door decennia heen, zalen vol met leegte gevuld met objecten. Men neemt hier de ruimte en men geeft haar de ruimte. En met die grote ruimtes weet zij wel raad. Af en toe ontstaat de indruk dat je terecht bent gekomen in een meer dan groteske afvalberg, een ander moment raak je in verwarring door de getoonde, bont beschilder en bewerkte jacks die, ogenschijnlijk niet met elkaar te doen hebben. Bij nader inzien ontstaat er toch een verband en dat verband is dit keer niet gebruikt bij de Egyptische koppen die zij van de meest curieuze materialen heeft voorzien. Een soort van voorzienigheid waarbij dat eerder mogelijk genoemde verband weer mijlenver verwijderd is. Zij houdt ons spiegels voor: collages leiden echter de aandacht af en voor je het goed en wel beseft wordt je geconfronteerd met je eigen kop, door de veelheid van glazen mozaiektegeltjes die je een glimp opleveren van de verbazing die zich op jouw gezicht ( in mijn geval op mijn gezicht) voordoet. Om vervolgens op je schreden terug te keren en nog een keer zonder verbazing opnieuw die glimp te gaan werpen. Op een dag als vandaag gaf ik me over aan dat eerder genoemde zalige nietsdoen. Nu blijkt toch dat ik wel wat heb gedaan!


IMG_1031


IMG_1043


IMG_1032


IMG_1033