Tag: YXIE

Lucebert in Bergen op Zondag regent het!


IMG_5344 (1)
Zij waren er allen. De hele ‘beau monde’ van Bergen was uitgerukt. De obligate kussen die werden uitgewisseld, de obligate vragen naar de gezondheid en mogelijk vergelijkbare vragen omtrent de zaak zorgden niet alleen voor een zoemend geluid als in een korf, ook mensen bewogen zich gelijk bijen in de zomer die op strooptocht uit zijn. De aankondigingen op tijd de deur uit, de uitnodigingen navenant en de flessen die stonden te wachten tot het moment waarop het glas geheven zou gaan worden. Een toost zou worden uitgebracht op de geest van Lucebert die in Kranenburg vertoefde. Of, in zekere zin, vertoeft. Ruim 400 man, hoewel een kleine vijfhonderd mij niet zou verbazen. Zang en klankkleuren, geen dans dit keer laat staan dat obligate praatje: geen Zwagerman die ergens aan refereerde of dat Yxie nog ergens te vinden zou zijn tot… ook zij was aanwezig. De oud-burgemeester van Alkmaar, Marietje van Rossem. Momenteel deel uitmakend van het Kranenburgh koor en daardoor indirect toch weer in contact met haar verloren kindje. Zij heeft zich daaroverheen gezet. Achter zich gelaten. En geniet. Niet alleen van de aandacht voor haar, maar meer van de inspiratie die als bron heeft gediend voor de verschillende kunstenaars. Sommigen van naam, anderen mogelijk met een nog niet verwachte toekomst in gedachten. En onze Ton! Die een aantal leden van het cafe de hand wist te schudden, ons deelgenoot maakte van zijn interpretatie omtrent Lucebert en mij eigenlijk blij verraste met zijn werk. Slechts 1 minuut en een enkele seconde aan het beeldscherm kluisterde. Zolang duurt echter zijn werk…


IMG_5346


IMG_5348


IMG_5352
En het regende! De godganse dag. Druipende zwarte Pieten met instrumenten, Sinterklaas die zijn intocht maakte en de bladeren die al die druppels gelaten van zich af lieten glijden. Nog een wijle te gaan, voor het heerlijk avondje zal gaan komen. De opwinding die zich voordoet en het spandoek dat Sinterklaas ontvouwde: makkers staakt Uw wil geraas! Een kinderfeest dat door gefrustreerden wordt aangegrepen om de positieve discriminatie weer eens om te zetten in een negatieve teneur, hetgeen waarschijnlijk iets te maken heeft met een veronderstelde uit balans zijnde balans. Van een evenwichtig optreden kan tegenwoordig welhaast geen sprake meer zijn. Laat ik het dus vandaag bij de volgende beelden houden…


IMG_5354