Tag: Willem Schotten e.v.a.

Schok t Wee


iGer.nl


iGer.nl
Twee, dat wil zeggen een vervolg dit keer. Want de kunsten in de huidige tijd raken steeds meer in de verdomhoek. De linkse rakkers en de rechtse hufters doen en deden er alles aan om alle vormen van subsidie de nek om te draaien. Onder die noemer van CRISIS! Gelijktijdig is dit ook een signaal voor verandering. Want een beperking doet juist een beroep op creativiteit, gelijk de Josti-band furore mocht maken.


iGer.nl
Het zijn dan ook de mogelijkheden die de wereld van de aardappel in een duister licht weet te zetten. Waar een afgedankt ketelhuis de ruimte voor biedt. En waarin een beamer met box zorgdraagt voor kleur en klank. Of liever gezegd: klank en kleur.


iGer.nl


iGer.nl
Waar Jan van der Haven, met gepaste trots, mijn aandacht op vestigt. Opdat het vandaag wat meer aandacht krijgt, dan dat het gisteren heeft genoten. Gezien het gezicht van Jan heeft die gisteren uitgebreid genoten: zijn glimlach vergezeld van een grijns was heel uitnodigend. Echter, dat dienen de beelden van vandaag uit te dragen. Maar of mij dit ook lukt…”!


iGer.nl
Daarnaast enkele stukken van Willem. Daar hij veelal werkt in een kast, heb ik besloten om onderdelen uit de kast te verzinnebeelden. Dus mocht je nu het ander verwachten, beperk ik me dit keer tot het een. Fragmenten van zijn atelier, en daar dan weer gespannen wanden van. Jute met een kruis.


iGer.nl


iGer.nl
Stukken die de brokken van later kunnen voorkomen. Bits and pieces, zonder direct in bitches te vallen. Want zonder dollen kunnen die belangrijke rollen gaan spelen…
Morgen ben ik van plan enige aandacht te gaan schenken aan Izaak Zwartjes. Niet alleen omdat wij een vergelijkbare naam delen (Izaak en Isaac scheelt een letter), maar meer daar hij als een easy rider een logboek bijhoudt van zijn bedevaartstocht. In de vorm van een video-verslag met de snelheid van een slak (slechts zes kilometer per uur). Het hoe en wat van zijn bijdrage hoop ik morgen enigszins uit de doeken te doen. Hetgeen wel opvalt in het totaal der Schok kende aangelegenheden, zijn de vele installaties die zich voordoen. De variaties van instant poezie tot Himmler’s Himmel, het aardse van het niet ‘diggen from patatoes by myself’, Timeless people, Rusty view, dan wel de Kubussen installatie van Jan Mors, laten een trend zien. Of dit ooit een hype zal worden…


iGer.nl


iGer.nl
Mogelijk dat In zicht / uit zicht van Liesbeth van Woerden die hype weet te stoppen…”!


iGer.nl
Tot… MORGEN! (Gebeurt het weer niet…)