Tag: Victor Kloos

een APPEL(tje) schillen

Iedere vergelijking gaat, per definitie, mank. Het heeft veel weg van peren die zich anders verhouden tot een Appel. Gelijk vergelijkingen van leden die ooit de Cobra groep leven in bliezen, hun eigen kleur, hun eigen interpretatie aan de kunst gaven die de eigen identiteit van de betrokkene recht op een eigen bestaan wisten te geven. Ik bedoel maar, kom daar nog eens om. En dat dit tegenwoordig gepaard gaat van buitenproportionele bedragen, dat is een ander verhaal. Las vandaag een stuk in de krant omtrent Banksy. Een fenomeen die met behulp van sjablonen zijn kwaliteiten wereldwijd achterlaat. Ik prijs me gelukkig dat ik een aantal boeken in mijn bezit heb. En nu te weten dat er in Amsterdam een galerie is geopend gekoppeld aan een particulier museum (MoCo) kan een reden zijn om… daar dien je echter wel een dik gevulde portefeuille voor mee te nemen, want ik ben bang dat Bank-sy ver boven mijn budget zal uitstijgen. Ik doe echter op een andere manier zaken en heb ook nu weer de illusie dat die zaken, op termijn, mogelijk ook nog beter zullen gaan renderen. Kocht een eerste dag enveloppe uit 1950 die grotendeels de tand des tijds heeft doorstaan. Wanneer ik echter lees dat van deze anveloppe gevaarlijke vervalsingen bekend zijn, dan zou het mogelijk kunnen dat ik die bekende kat in een navenante zak gekocht heb. Daar ga ik dit keer niet van uit. Net zo goed als ik ervan uitga dat de eerste drie luchtvaartpostzegels postfris zullen zijn. Vertrouwen. Een zaak die tegenwoordig meer dan gewoon in de belangstelling staat. Neem nu de stadsregering die mooi weer blijft spelen terwijl er sprake is van exorbitante overschrijdingen. Tientallen miljoenen tekort, een persoon die allen naar zijn hand weet te zetten en letterlijk met kop en wat minder zijn schouders boven het gepeupel uitstijgt. Wethouder van Kaas, terwijl het volk om brood mort. Wethouder van Economie, loco-burgemeester wanneer de gelegenheid zich voordoet en daarnaast het marionettenspel van zijn fractie OPA als een grote poppenkast blijft beheersen. De Victor die de Victoriebrug heeft geopend en er geen ander heil van verwacht dan het onheil dat hij (mede) heeft weten te schapen. Ook hij rotzooit maar wat aan… op een ander niveau als dat Appel zijn appels heeft weten te schillen!


IMG_1487


IMG_1486


IMG_1496


IMG_1498


IMG_1500


IMG_1502