Tag: Verleden in het Heden

Brieven van Swaanswijk.

Voor de troepen uitlopen dan wel achter de feiten aanhobbelen. Beide gezegdes stellen de uniciteit van de mens centraal. Of dat andere: ‘hij was zijn tijd ver vooruit.’ Ook dat stelt die unieke mens centraal. Mensen blijven nu eenmaal uniek hoe groot de meute dan wel de horde dan wel de troepen zich voordoen. Alleen wanneer er sprake is van uniformiteit, op dat moment gaat de persoon die dit betreft verloren. Althans, dat doet zich voor wanneer onvermoede waarheden aan het licht komen. Wanneer zwijgen verandert in een kennelijke staat van beroering. Neem nu Lucebert of anders Pyke Koch die zich in hun tijd niet ongevoelig voelden voor de waarheden van het Derde Rijk. Een overtuiging voor ogen hadden die er niet om liegt en die er nu om loog. Althans, wanneer geschriften (in dit geval brieven) boven water komen. En dan wordt een verhaal omtrent het voor de troepen uitlopen, dan wel achter de feiten aanhobbelen een nogal sinister gegeven. Mensen kunnen op een bepaald moment in hun leven de fantasie die zij hebben bewaarheid zien worden. Huldigen die overtuiging in een gevoel van oprechtheid en misschien ook iets dat doet denken aan hoop. Hopen dat het anders zal worden dan dat het was. Dat er sprake is van een gedeeldheid in plaats van een verdeeldheid. En waar het systeem van verdeel en heers mensen tegenover elkaar zet, kan er sprake zijn van saamhorigheid. Een noemer als gedeelde smart die halve vreugd zou kunnen opleveren. Jeugdzondes in zekere zin dan wel wat we tegenwoordig zouden omschrijven als uit de hand gelopen puberaal gedrag. Het koesteren van de illusie dat wijsheid met de jaren komt. Of het populisme wat heden ten dage een belangrijke rol in sommige levens is gaan spelen. Jeugdzondes met kwalijke gevolgen, beslissingen in het maken van keuzes en opeens met de gevolgen van die keuzes worden geconfronteerd. En waar het aanbieden van excuses niet direct meer op zijn plaats is. Fouten zijn inherent aan de mens in al zijn kracht en zwaktes. Het erkennen van die fout kan ervoor zorgen dat men eerder geneigd is om de oprecht getoonde spijt te aanvaarden. Vergeven wel, vergeten echter niet. Maar het wordt een bepaald ander verhaal wanneer er twijfels blijven bestaan ten aanzien van die oprechtheid. Door het stof gaan is een ding, de stof van het verleden eenvoudigweg wegblazen een ander. Ophef speelt nu eenmaal een glansrol in de huidige tijd, niet alleen om de aandacht op het gebeuren te vestigen maar misschien ook nog wel meer vanuit publicitaire overwegingen. Want kan het toeval zijn dat nu, in de wetenschap dat er een biografie ten aanzien van Swaanswijk (Lucebert voor de kenners) juist deze brieven op dit moment naar voren komt”