Tag: V & D

vanuit mijn optiek: hooguit illusies!

Is het een hond of stomweg een boomstronk”! Hangt het aan een draadje of maakt het onderdeel uit van een achtergrond” Is het wederom kunst of laat de kunst het dit keer afweten” En wat als de kunst het af laat weten, komt dan de opdracht als zodanig in het nauw” Of stel je nu eens voor dat je verleden en heden in een foto weet te pakken. Wanneer een station uit de negentiende eeuw in de eenentwintigste eeuw van aangepast architectuur wordt voorzien. Wanneer V & D de laatste loodjes in de uitverkoop doet en een icoon aan de geschiedenis weet toe te vertrouwen. Wanneer over een jaar of vijftig een boek verschijnt waarin de iconen van deze tijd ook weer door de geschiedenis zijn achterhaald. Een winkel als Primark dan wel H & M dan wel Shoeby dan wel noemt u maar een stijlicoon als de Bata dan wel van Haren hooguit wat meewarige herinneringen naar voren gaan brengen. Wanneer andersoortige sentimenten zich in een door robots gedirigeerd rusthuis de verzorging op zich hebben genomen. Wanneer eenieder die te kennen geeft een voltooid leven te hebben gehad op een hartelijk welkom in het hiernamaals worden getrakteerd” Wanneer de hongersnood zo groot is dat de mensen die zich dit gewenste einde zien gebeuren achter de schermen worden ontbeend, de vleselijke resten worden vermalen en op deze manier weer de hongerende achterblijvende mens van voedsel zullen gaan voorzien. Waarin plaatjesboeken een rol gaan spelen bij het gemanipuleerde graan wat enkel nog in die boeken te vinden zal zijn. Een enkele pil volstaat om de dan levende mens van voldoende voedingsstoffen gaat voorzien en supplementen de kans van een ander leven krijgen. De medische wereld niet langer wonderen behoeft te verrichten omdat alle ziektes de wereld uit zijn geholpen. Waarin het leven op de maan slechts een tussenlanding zal zijn voor die reis naar Mars en vrouwen ervoor kiezen om naar Venus door te reizen. Waarin de snelheid van het licht ook reeds lang geleden achterhaald is. En waar wetten zijn uitgevaardigd dat het eten van snoep als Mars, Twix, Smarties en die ouderwetse schuimpjes onder de noemer van drugs vallen. De zoetekauw is uitgestorven en de zoutekauw met uitsterven wordt bedreigd”! Wanneer de mensheid contant zal worden bedrogen en politici nog steeds de dienst uitmaken” Wanneer een referendum gemeengoed is geworden en machthebbers hun wil willens en wetens blijven botvieren. En dan te bedenken dat wij over een tweetal dagen worden uitgenodigd om te gaan stemmen. In de vorm van een referendum eenvoudigweg door ja dan wel nee in te gaan vullen. 14 miljoen euro kost deze exercitie, nog geen euro voor ieder in Nederland woonachtig dan wel tijdelijk verblijvend persoon. Waar heb ik het over”! Hooguit over die twee opdrachten van Eric: de ene een optische illusie de andere omtrent een wezenlijk ingreep in een klassiek station. En die beelden van V & D” Ach, ook dat bleek achteraf een illusie te zijn, waarbij zelfs de hoop het leven heeft gelaten.


IMG_1532


IMG_1536


IMG_1581


IMG_1598