Bericht Tagged ‘uniformiteit’

Brieven van Swaanswijk.

Geplaatst door Wik 9 februari 2018

Voor de troepen uitlopen dan wel achter de feiten aanhobbelen. Beide gezegdes stellen de uniciteit van de mens centraal. Of dat andere: ‘hij was zijn tijd ver vooruit.’ Ook dat stelt die unieke mens centraal. Mensen blijven nu eenmaal uniek hoe groot de meute dan wel de horde dan wel de troepen zich voordoen. Alleen […]

Tags: , ,