Tag: Tuincentrum

cremacentrum (over de doden niets dan…)

IMG_5716
Ik ben niet echt een gematigd mens. Zo af en toe heb ik de neiging om mij wat uitzonderlijk te etaleren. Op dat moment vanuit een hartstochtelijke overtuiging om niet veel later tot een ander inzicht te komen. En om dat inzicht draait het in de regel. De vraag waar ik op dat moment mee bezig was en mee bezig ben, juist die vraag laat zich geregeld moeilijk beantwoorden, hetgeen dan een dilemma oplevert. Veelal ga ik dilemma’s uit de weg op een enkele uitzondering na. En juist die uitzondering zorgt in de regel voor de kleur in mijn leven. Misschien ietwat hoogdravend, maar dan nog. Ik doe het daar eenvoudigweg mee, hoewel van eenvoud niet altijd sprake meer kan zijn. Daarnaast ben ik een bevoorrecht mens. In de zin dat ik me nog steeds staande weet te houden, mijn geest geregeld prikkel en ook in de regel droom. Nu gaat het merendeel van mijn dromen in mijn slaap verloren, maar was de droom van de afgelopen nacht zo bijzonder, dat ik mij nog veel daarvan herinner. Het ging eenvoudig weg over de dood. De dood dit keer van anderen en het bijzondere was dat mijn doden konden opstaan om van de gelegenheid gebruik te maken om even elders te vertoeven. Een soort van wederopstanding om gevolg te kunnen geven aan het feit dat zij moesten plassen. Omhuld door een bloemenzee kwamen zij op een uitgesproken groen grasveld terecht, waar ik met een auto tussendoor mocht laveren. De een na de ander kwam in deze weelde terecht en leek zich in zijn lot te schikken. Geen klacht kwam over de gesloten lippen en het gebeuren vond plaats in een pais en vree van jewelste. Zij werden door hulpverleners in hun dood naar het gras toe gebracht, alwaar zij zich neer lieten vlijen. Geen bekenden, maar een veelvoud van onbekenden die zich in een foetus houding manifesteerden. Het meest opvallende in het geheel was echter de serene rust die zij allen uitstraalden; het schikken in een lot dat nu eenmaal onvermijdelijk is. Een heel bijzondere ervaring in een heel gewone, bijkans doodgewone omstandigheid. Mogelijk tot leven gewekt door Schoonselhof en het gegeven dat in de buurt van Alkmaar mogelijk een natuurbegraafplaats op termijn het licht zal gaan zien. Een plek waar de natuur weer die rol kan gaan spelen dewelke reeds eeuwen geleden in gang is gezet: al onze voorgangers die ons in het verleden zijn voorgegaan en waarvan de resten in de loop der tijden zijn verdwenen. Gelijk de kringloop die kortgeleden op dit blog is verschenen…


IMG_5709


IMG_5713
Maar daarom niet getreurd, gelijk de zon in de mist verdween. Hetgeen dan weer bijzondere plaatjes tot gevolg heeft gehad. En met die plaatjes prijs ik me vandaag toch wel gelukkig. Was het alleen al in het kader van het 450-jarig bestaan van de Berger- en Egmondermeer, hetgeen in een bijzondere opdracht is aangekondigd. Plaatjes die iets van een verleden in het heden kunnen gaan plaatsen, waar weiland en mist en landerijen voor een deel de boventoon voeren.


IMG_5732


IMG_5733
Althans voor een belangrijk deel dit keer in de mist zijn verdwenen, tot… iemand kruit mest in een bak op een tractor, paarden die wat nieuwsgierig hun blik werpen en niet veel later zich weer aan het hooi tegoed doen en nog weer wat later een grote stal met kalveren en pinken die mij met grote ogen aankijken. Want nieuwsgierigheid maakt ook deel uit van hun leven, gelijk de mens veelvuldig door diezelfde nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Wat dat betreft schuilt er weinig nieuws onder die verdwenen zon, tenzij…


IMG_5724
Het voormalig tuincentrum ‘De Hoef’ zal over niet te lange tijd worden geamoveerd. Op die plek hoopt Alkmaar een eigen crematorium te kunnen aanbesteden, ware het niet dat de eerste burgers reeds van zich hebben laten horen. Het zou het mogelijke weidse landschap kunnen bevuilen, de horizon kunnen bevlekken dan wel veel fijnstof doen opwaaien. Plannen die al jaren in de kast liggen verder laten verstoffen en sinds AZ zich in Kalverdijk gaat manifesteren. Inspraak, uitspraak dan wel samenspraak… ik verwacht er dit keer veel van, maar ook de natuurbeschermers hebben van zich laten horen. Doe het daarom maar met deze beelden en de mist… zal op termijn ook wel weer optrekken!