Bericht Tagged ‘Ton Voermans’

Vaatwasser.

Geplaatst door Wik 20 april 2018

Ach, zo’n dag die ik achteraf gezien misschien wel heel graag mag. 185 inzendingen, twintig uitverkorenen en een van die twintig ben ik geworden. Poezie in de branding, veel leden van de DichtersKringAlkmaar zijn mij reeds voor gegaan en ook ik behoor nu tot dit uitverkoren groepje. Niet dat ik me daar straks op voor […]

Tags: , , ,

Het ‘wassende water.’

Geplaatst door Wik 30 september 2016

… absurdistisch en grappig en ook wel enigszins.. geeft Ton als feed-back op het navolgende: Ik ben toch niet gek / houd liever je bek / nog liever je snater / over dat ‘wassende water’// want water doet er wel toe / ik word nou zo moe / dat ik dat opnieuw / aan je […]

Tags: , ,

Contrasten

Geplaatst door Wik 28 februari 2016

Geen groter contrast dan de huidige serie foto’s. De aanleiding dit keer heel eenvoudig: de kunstenaar Ton Voermans doet aan dit gebeuren mee. En enige reclame omtrent zijn bezigheden is rustig aan mij toevertrouwd. Waarschijnlijk kan Ton dit keer zijn geluk niet op, gezien de titel van zijn werken. En met de eenvoud die hem […]

Tags: , ,

KOEL(e) kunstenaarsborrel!

Geplaatst door Wik 27 maart 2015

1, 3, 4, 8 & achtien. Een schrijfvoud. Zou het ieman echt opvallen? In de gaos van alledag?een taalvoud iszo gemaakt. En een spatielaat zich ook niet altijd even duidelijk lezen. Een spaatsie zou een ander woord kunnen zijn, maar ook dat woort laat het dit keerafweten. Hetgeen leidt toteen mate van verwondering. Want ik […]

Tags: , , , , ,

Onder de brug, de oe-ver-bindt

Geplaatst door Wik 6 januari 2015

Het grootste genoegen ligt voor een belangrijk deel in mij besloten. Een constatering die veel weg heeft van een deur die open staat. Hooguit voor een aantal millimeters iets wijder geopend wordt. Hetgeen niet alleen de burger in het algemeen maar de burger die ik denk te zijn, van een bepaalde positie voorziet. Moed desnoods. […]

Tags: , ,

Spiegelbeeld(ig).

Geplaatst door Wik 5 december 2014

Dus waren wij dit keer te gast in de spiegelzaal. Hetgeen de nodige hilariteit teweeg bracht. Stoelen werden uit andere ruimtes geconfisceerd, de een voorzien van rolletjes, de ander hooguit de gelegenheid biedend om te zitten, terwijl Petra het jaren zeventig gevoel mocht ervaren. De tijd dat zitzakken voor een belangrijk deel het moderne interieur […]

Tags: , ,

Ordinair

Geplaatst door Wik 19 november 2012

Het zijn geregeld ordinaire zaken, die mij weten te raken. Neem nu Freek. 4 kilo Freek sinds kort in mijn bezit. Kijk! Dat is Freek. Het oeuvre van Freek de Jonge. Dat oeuvre liegt er niet om. Freek heeft in 45 jaar meer dan 100 voorstellingen op zijn conto. Freek als criticaster van de Nederlandse […]

Tags: , , ,

GELOOFSGENOTEN!

Geplaatst door Wik 4 november 2012

GELOOFSGENOTEN! Kijk, dit is nu het voordeel van het werken met een oude doos. De letterlijke betekenis van de camera obscura ontgaat mij geregeld, het werken echter met aloude glasplaten ontgaat mij geenszins. Vandaar dat ik juist vandaag er niet voor schuw om mijn schouwspel kenbaar te maken. Alles mislukt! Alles naar de chalebiezen! Glasplaten […]

Tags: , , ,

Kunst tot de Nacht verwacht…

Geplaatst door Wik 8 september 2012

… dus werd het na twaalven! Tegen kwart voor een arriveerden we thuis. Na een avond van, redelijk, vermaak. Juist door de omstandigheden. Kunst tot de Nacht. Geopend door dansgroepen en door drum en freerun tot een geheel gesmeed. De cultuurwethouder die dit keer als eerste in een quad stapte en spoorslags het terrein verliet. […]

Tags: , , , ,

A’dam presst world photos o.i.d.

Geplaatst door Wik 13 mei 2012

Amsterdam lacht, waar het eens heeft… Dit klopt dus niet. Nu valt er tegenwoordig ook niet zoveel meer te lachen, dus… opnieuw! Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen! Verdomd, nu klopt de strofe. Want strofen zijn het waar ik uit tap. Gemeengoed in zekere zin. Gelijk wel vaker sommige dingen gemeen goed zijn. Zoals […]

Tags: , , , ,