Bericht Tagged ‘terugblik’

Naar koek & bier, dit jaar?!

Geplaatst door Wik 22 juni 2017

WAAR GAAN WIJ NAAR TOE, HET KOMEND JAAR? NAAR KOEKENBIER, NAAR KOEKENBIER, NIETWAAR?! Niemand die ons heeft gewaarschuwd. Niemand ook die er moeite mee had. Weer of geen weer, gingen wij gestaag op pad. Rusteloos, voortgejaagd onder een lucht van grauwe wolken probeerden wij de dijken te bewandelen. Om iedere hoek kon het onheil zich […]

Tags: , ,

Terugblik.

Geplaatst door Wik 23 maart 2017

Wegbereiders waren het. Maar dat bleek pas vijftig jaren later. En wanneer 50 portretten van schrijvers in de periode 1952 – 1965 tevoorschijn komen in een fotoboek uit 2002, dan pas zie je wie wel en wie niet het genoegen heeft gesmaakt om door te breken. En wanneer Simon Vinkenoog garant staat voor de tekst, […]

Tags: , ,

Columnisten (niet van Katan!)

Geplaatst door Wik 11 september 2015

COLUMNISTEN, omdat ze er zijn! Het zijn vaak de omstandigheden die een belangrijk deel van het lot van de mens bepalen. Vaak wordt het woord toeval gebruikt, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt dit woord uit de toon, wanneer de omstandigheid zich voordoet. Het is een kwestie van bekijken, de invalshoek waaronder gebeurtenissen plaatsvinden […]

Tags: ,

Oud wel en nieuw niet…

Geplaatst door Wik 31 december 2013

Op de keper beschouwt was 2013 een bijzonder jaar. We mochten de staatskas extra spekken, vertoefden een wijle in Rome, brachten de zomer in Belgie door, waardoor mijn handen warm en mijn kleur Belgisch bruin werd, maakten uitstapjes naar Thorn en Texel, mocht met Jan Berlijn onveilig maken, de bruiloft van Marlies en Sabine op […]

Tags: , ,

Terugblik

Geplaatst door Wik 27 december 2013

Op zich is het een loffelijk streven. Het zoeken naar evenwicht. Alleen ben ik bang dat ik daarvoor niet in de wieg ben gelegd. Waardoor die andere drijfveer bloot komt te liggen, te weten: angst! Simpele angst als het ware. De drijfveer waarop menig mensenleven is gestoeld. Waar echter vaak weinig woorden aan gewijd worden. […]

Tags: ,

Een week later

Geplaatst door Wik 13 februari 2012

Hallo E! Spontaan zo’n bericht van jouw kant. Blij dat het met jou goed gaat, in tegenstelling tot het verhaal van A. Wat een puinbak! Ben ik even blij dat ik in andere omstandigheden ben komen te verkeren… want dat ik niet meer werk, daar ben ik me terdege van bewust. Dat de dagen nu […]

Tags: ,

Somberman aanschouwt een terugblik.

Geplaatst door Wik 31 december 2011

Ruim 1000 dagen met relatieve ongein gevuld. Dat betekent dat evenzovele nachten in de tijd zijn vergleden. Het wachten zich beperkt tot het moment waarop de klok, genadeloos, zich ontfermt over de wisseling van jaren. Waarbij eeuwigheden tot een recent verleden gaan behoren. Waarbij mogelijk musea hun glans gaan verliezen. Waarbij de kunst wordt gedegradeerd […]

Tags: , , ,

999 geen zin

Geplaatst door Wik 15 december 2011

Geen zin. Geen woord. Geen tijd. Geen gevoel. Geen stemming. Geen aandacht. Geen waardering. Geen gelijk. Geen ongelijk. Geen strijd. Geen betoog. Geen discussie. Geen spiegel. Geen stem. Geen mening. Geen vergelijk. Geen gezicht. Geen gehoor. Geen spel. Geen betekenis. Geen mond. Geen oog. Geen hand. Geen voet. Geen been. Geen hart. Geen deel. Geen […]

Tags: , ,

licht & duister

Geplaatst door Wik 17 september 2011

Enigszins melancholisch. Dat was een omschrijving die in het verleden voorafging aan de uitsluitende diagnose: depressie. Ook zwaarmoedig kon zich onder deze noemer laten rangschikken. Nog veel uitsluitender werd het indien gesproken kon worden over zwartgalligheid. Typisch was bij deze omschrijving ook het feit dat er sprake was van een remming van de gedachtegang. Lusteloosheid, […]

Tags: