Bericht Tagged ‘Sultan’s markt’

Gaven

Geplaatst door Wik 24 augustus 2012

De gave van het woord… nu valt dit, op het eerste gezicht, over het algemeen wel mee. Niet dat niet ieder momenten heeft gekend waarop een woordenstroom hakkelend over de lippen is gekomen, dan dat er momenten zijn waarbij de stomheid alle woorden heeft geslagen, dan wel waarop een bewust eeeh, de betrokkene de gelegenheid […]

Tags: , , ,