Tag: Stemmen

'Het'

‘Het’ zou zomaar voorbij kunnen gaan. En met het bedoel ik dit keer het einde van een stadsregering die, onder aanvoering van een tweetal wethouders die voor een belangrijk deel de afgelopen jaren het gezicht van Alkmaar hebben bepaald, niet alleen van hun voetstuk zijn gevallen, maar ook in een tegengestelde positie worden gemanoeuvreerd. Victor en Anja hebben waarschijnlijk hun langste tijd doorgebracht op het pluche van Burgemeester en Wethouders. Er zal opnieuw onderhandeld moeten worden, bestuurlijke taken worden overgeheveld en Yxie kan mogelijk uit de mottenballen worden gehaald, wanneer GroenLinks een voormalige Wethouder van Cultuur wederom op het pluche laat plaatsnemen. En waar mogelijk wijlen Joost Zwagerman in belangrijke mate wordt gerehabiliteerd. En waar de schone schijn van destijds door de heiligheid teniet wordt gebracht. Waar het chocolade experiment teloor is gegaan, wethouder Kaas zijn onvoorwaardelijke kroegssluitingstijden heeft doorgedrukt, Topshelf de mist is ingegaan en het Kaas en mogelijk Broodvolk op dinsdagavond ook nog eens van die markt kan gaan genieten. Wethouder van Economie en buurtgericht werken, een man die geregeld de krant heeft gehaald en nu in staat wordt gesteld zijn wonden te gaan likken, het bed blijft delen met die andere wethouder, zijn vriend de Baat zag opstappen, die vele vogeltjes over het touwtje heeft zien gaan en de man voor zijn onvolprezen negatieve financiele balans nog met een gouden Erespeld van de gemeente Alkmaar ergens in de Achterhoek zijn gram heeft weten om te zetten in een Burgemeesterschap. Hoe rijk wil je het hebben” Hoe kleurrijk kun je zijn” En hoe hoog is het openbare schavot dat de wethouders te wachten staat. Van 10 zetels naar 6, van overtuigd zijn van je kunnen naar een plek in de achterhoede. Stadsbelang van Arend Lind ging hem voor en van de Onafhankelijke Partij Alkmaar zijn er twee afvalligen BAS die een tweetal eigen zetels hebben weten te behouden. Niet zozeer een aardverschuiving, het feit dat GroenLinks, D ’66 en de Partij voor de Dieren zetels hebben weten te behouden dan wel te winnen, zorgt mogelijk op termijn voor een links van het midden opererend college. Wij wachten af, wij kijken uit en voor de rest… ik heb gestemd dus mag ik mijn mening naar voren brengen, hoewel… acquisitie in deze wordt wel op prijs gesteld.