Bericht Tagged ‘spiegel’

De spiegel barst.

Geplaatst door Wik 25 mei 2017

GETUIGENIS. Hij kwam binnen / door de deur / kroop zacht een / tor weg / een voetstap later / was // de tor weg. // Zij kwam binnen / door de deur / kwam zacht een / vlek terug / een voetstap later / was / zij weg. // Het platgetrapte / torrenlijk, / […]

Tags: , ,

Penis

Geplaatst door Wik 29 november 2015

Le tapissier. Aqua rosalia. Er ontbreekt echter een enkel woord. En dat woord hoop ik in de rest van dit betoog ergens tegen te gaan komen. Want het geeft iets weer omtrent de wijze waarop een ander persoon omschreven kan worden. Wanneer deze dingen, in de ogen van een ander, halfbakken doet. Of iemand die […]

Tags: ,

BrugTheaterFestival/Kroegpodiumkunsten

Geplaatst door Wik 8 november 2013

En dan verschijnt Govert op het toneel! Nu is dit wel iets bezijden de waarheid, maar wat als de waarheid zich terzijde bevindt. Want… een van de kwaliteiten van Govert is zijn oorspronkelijkheid ten aanzien van zaken die niet aan zijn speurend oog ontsnappen. Neem nu het volgende: ‘O, egel nat en plat / De […]

Tags: , ,

beSPIEGELing

Geplaatst door Wik 7 december 2010

Spelevaren. Gedachteloos. Gedichtloos. Gewichtloos. Gezichtloos. Gestichtloos. Evenwichtloos. Daar was laatst een meisje loos. Zo schoon. Zo verheven. Zo alleen. Onstuimig. In haar leven. Gelijk de wind een hoek van het tijdschrift laat krullen. Een krant die, zijn taak volbracht, achteloos in een hoek gesmeten, wacht op een ander leven. Een nieuw leven. Mogelijk als pulp. […]

Tags: , , , ,

sPIeGeLBeeLd

Geplaatst door Wik 30 november 2010

Dan komt er opeens zo’n tekst in mijn hoofd: ‘kijk eens wat vaker in de spiegel van…’ Als ik dan in de spiegel kijk zien ik mijn grijze lokken tussen de tanden van mijn tondeuse verdwijnen. En voel me ietwat ontstemd. Ontstemd in de zin dat het niet alleen de oudheid is die mij achterhaalt, […]

Tags: , , ,