Tag: Spaarzaamheid

Een goede dis gewenst!

Zijn grootvader was dagloner en moest negen monden voeden. Zijn vader werkte in een fabriek en prees zich gelukkig dat hij zijn zevental meer kon bieden dan dat zijn vader had kunnen doen. En hij… keek iedere maand tegen een roodstand aan, hoewel de cijfers zwart bleven. Hij had geleerd daarmee te leven, voeg zich net meer af hoe alles in zijn leven was gelopen zoals het was gelopen en zag zijn kinderen sporadisch. Alimentatie slurpte een groot deel van zijn inkomen op, drie vrouwen om te onderhouden en dan ook nog een eerste leg, gevolgd door een tweede leg en toen, als beloning op zijn gevorderde leeftijd nog een nakomeling. En al die kinderen droegen zijn naam, zouden wanneer zij groter groeiden ook idealen gaan koesteren. Hij dacht aan Freek en zag zijn getelde idealen ook in rook opgaan. Ook hij had in de loop der tijd geleerd om geen voornemens meer te koesteren, laat staan uit te gaan spreken. ‘Wat doe ik hier”‘, vroeg hij zich af, omringd in een ruimte met anderen gevuld. Ergens ver weg beierde een kerkklok. Van welbehagen kon geen sprake zijn en het voornemen om na de mis de kroeg in te duiken, leek op dit moment ver weg. Een borrel gelijk hij in zijn tomeloze leven zo vaak het genoegen had mogen smaken. Na weer een goed verlopen deal, na weer een uitbundig festijn veelal gevolgd door het trekken van zijn creditkaart. Want geld speelde, op dat moment, geen rol en nu moest hij maar zien hoe hij zijn dagen doorkwam. Sparen was nog nooit in hem opgekomen en het feit dat de lege flessen die hij aan het einde van de maand bij de plaatselijke supermarkt inleverde, leverde hem nog een schrale boterham op… Neen, in zekere zin had hij zijn leven verbruid en alle bruiden die hij had versleten waren meer tot stand gekomen om van pracht en praal te getuigen, dan dat er oprecht sprake was geweest van liefde. Hooguit was het gecalculeerde liefde die hem op de verschillende paden terecht had doen komen. Ik kruip straks maar in bed en doe net… toch nog op de drempel een goed voornemen. En bij deze: een goede dis gewenst!