Bericht Tagged ‘Rutte’

Kloof.

Geplaatst door Wik 12 december 2017

Het zal altijd wel een discussiepunt blijven. De overtuiging van het eigen gelijk. Niet dat ik twijfel aan de argumenten die naar voren worden gebracht, maar meer op de wijze waarop de brenger deze naar voren brengt. Wanneer lichaamstaal een niet onbelangrijke rol gaat spelen, wanneer de stem krachtdadig naar voren komt en een zekere […]

Tags: , ,

Slaat nergens op: Rutte is humor!

Geplaatst door Wik 11 februari 2016

Altijd weer een gok wat mijn duim nu weer te vertellen heeft. Want als het aan mijn duim ligt, komen daar allerlei onverklaarbare gedachten aan het licht. En nu het weer wat langer licht blijft, zijn ook die verrassingen niet van de lucht. Sta ik met regelmaat van mezelf te kijken zoals ook deze woorden […]

Tags: , , ,

De TON van TOM

Geplaatst door Wik 14 september 2015

En dan is het zover. De dreiging die overgaat in paukengeweld. De slagregens waarmee dit geweld gepaard gaat, het feit dat ik droog zit, nadat ik een volgende zak met plastic aan de container heb toevertrouwd. Het geluid van stromen water in de dakgoot, het riool dat op het water wacht. Druppels die langs de […]

Tags: , ,

Slechteren

Geplaatst door Wik 3 september 2013

Het moet nu eenmaal eerst slechteren, voor het ooit gaat beteren. Het heeft wel wat weg van de huidige tijd. Eenieder wacht op een mate van verlossing en al wat er gebeurd is niet veel meer dan een herhaling van de dagelijkse dingen. Nu hoeft dat op zich geen probleem te zijn, hoe anders de […]

Tags: , , , ,

Rutte’s (hersen)Balk&ende.

Geplaatst door Wik 26 augustus 2013

Heeft spelen nog zin?! Ja en nee, zou ik, met de woorden van de oud-politicus Joop den Uyl willen zeggen. Ja, als ik zie hoe een kind opgaat in zijn spel en neen,indien dit volwassenen betreft. Waar een kind een belangrijk deel van zijn fantasie inzet en dit geheel met vormen van creativiteit omringt, zijn […]

Tags: , ,

Wisselvalligheid

Geplaatst door Wik 15 augustus 2013

Het is juist Nederland dat een keur aan wisselvalligheid tentoonspreidt. In alle mogelijke en onmogelijke variaties. En, niet te vergeten, daaraan te koppelen gradaties. Neem nu het weer. Of het huidige kabinetsbeleid. Daar woorden aan vuil maken, kan afbreuk doen aan het verhaal dat ik zou kunnen vertellen. Dus vertel ik dat verhaal maar niet. […]

Tags: , ,

Ruigoord, een Landjuweel!

Geplaatst door Wik 29 juli 2013

Dat ik begin juli eeeeeeh noteerde, had ik geen flauw benul hoe de maand juli zich zou gaan manifesteren. Dat mijn geest geregeld dwaalde, mag geen openbaring zijn. Dat deuren die openstonden verder werden opengetrapt, ook dat is geen ontboezeming. Want voor ontboezemingen leent deze maand zich schijnbaar niet. Iedereen is onderweg al was het […]

Tags: , ,

Een politiek sprookje

Geplaatst door Wik 30 december 2012

In zekere zin ben ik wel wat verrukt van mezelf (het gaat me te ver om te stellen dat ik ‘gek ben op m’n eige’), maar op sommige momenten zou ik ook wel even geschiedenis willen schrijven. In die zin dat het, wat mij betreft, heel letterlijk dient te worden genomen. Neem nu bijvoorbeeld eens […]

Tags: , , , , , ,

Met recht en reden

Geplaatst door Wik 28 juni 2012

Vraag mij niet naar de reden. Want redenen dienen niet veel meer den een verantwoording naar voren te brengen. Te berde te brengen desnoods. Een mooi woord, hetgeen het onderhavige mogelijk van een invalshoek kan gaan voorzien. Wij hebben een democratisch gekozen Regering. Demissionair weliswaar, maar toch. Die demissionaire regering moet, momenteel, op de winkel […]

Tags: , , ,

Bedrijfspoedel

Geplaatst door Wik 23 september 2011

Vanmiddag werd de kilte in het kneuzenpaleis geregeld verjaagd door de zon die straalde in het kneuzenparadijs. Een door de wol geverfde, een vrijgezel en een lakei, allen waren even blij. Niet echt uitgelaten omdat er zo het een en ander de revue passeerde, maar toch iets van gezamenlijkheid wat aan de ene kant neigt […]

Tags: , ,