Tag: Rutte & Co

De tiende maand tweeduizendentien


iGer.nl

KOMISCH

Na avond aan

avond de

overdenking van

de avond ervoor

de avond erna was er

die avond die

a vond en n a

vond

vond

ik

a.

Ik houd van wartaal. Ik houd er ook van wanneer de taal die ik bezig zich niet een, twee, drie laat lezen. Ik houd ervan om mijzelve regelmatig met stomheid versteld te doen staan. Niet dat ik dan stommetje wens te gaan spelen, maar meer om te kijken waar deze woordenbrij toe kan gaan leiden. Want een woordenbrij is het. Vaak bij de GG. Ja , ik ben mij terdege bewust waar GG dan voor staat. Het Deo Volente in een ander jasje. De Gratie Gods. Zoals dat Godshuis in Leiden zich aan mij openbaarde. Een Huis wat deed denken aan een klassieke Griekse tempel. Zoals ook dat afgebrande Casino van Speer in Huisduinen niet onder die invloed uit is gekomen. De foto van gisteren. Toen ik op mijn manier enige kleur probeerde te bekennen. Wijl ik mij regelmatig als transparant dan wel kleurloos een weg door dit leven baan. De man die veelal vergezeld van zijn vastlegger, de moed er in weet te houden. Want dat de moed er in blijft, is niet geheel spreekwoordelijk. Omstandigheden, weet Ju wel.
1 oktober 2010. Het gaat maar door de nieuwe maand die welkom wordt geheten. En de dag daarna dat Marlies haar vierentwintigste verjaardag zl gaan vieren. Met een arm uit en in de kom, hetgeen haar een volgende beperking heeft weten op te leggen. En de behandelaar die haar absolute rust heeft voorgeschreven. De bekende huis, tuin en keukentafrelen. De dingen die, als kleine intermezzo’s, voor grote gevolgen kunnen gaan zorgen. En dat dan ook geregeld doen. En ik”!


iGer.nl
Ik stond erbij en keek ernaar. Ik sta erbij en kijk ernaar. Ik sta erbij, denk en blijf dan nogmaals kijken. En zie de hulptroepen van diverse kanten tevoorschijn komen. En vraag mij af welk een rol van betekenis voor mij kan zijn weggelegd. Ik zie haar niet helpen met douchen. Want daar zou vriend Pieter eerder een rol in kunnen spelen. Eten komen dan” Da’s lastig. Niet zozeer voor mij maar wel voor de rest van onze ‘famille.’ Want ik ben zo’n beetje de enige die wel van alles eet. Mij weinig tot geen beperking heb hoeven op te leggen. En ongebreideld soms mijn gang ga. Wat snoep en snaaigoed weet weg te werken. En mij wederom verbaas omtrent de Sinten en het strooigoed wat de seg naar de supermarkt heeft weten te vinden. Terwijl het de afgelopen woensdag de jaarlijkse Landbouwdag was, de paardenworsten aan de marktkramen hingen en de dikbillen het einde van de dag niet haalden. De prijzen op de toonbanken verschijnen en de sucadelappen worden aangeprezen. Twee en een half jaar oude stieren die vetgemest, in een ruimte van 10 bij 10 meter op het genadeschot mochten wachten. Eten voor de hongerigen. Sudderen op grootmoeders petroleumstel. Garen tot het hele huis doordrenkt was van de hongeropwekkende geur. En men de tijd naar eigen idee mocht inkleuren. Toen de wereld nog niet de draai had genomen waarvan wij nu aan de vooravond staan. Het ultra rechtse. En het collectief afzetten tegen links. Geen draaikonterij dit keer, maar spijkerharde afspraken. Waar ene Geert zijn broer Geurt in de ander hoek mag gaan verwachten. Geurt misschien de wolf en de navenante kleren van ene Maxime gaat dragen. En er geen schaap meer te bekennen valt.


iGer.nl
100 dagen trok ooit de stoet van Balkenende IV door het land. Het heeft niet mogen baten. 100 dagen en mogelijk dat dan de dissidenten van het CDA zijn weggebonjourd. Dat een nieuwe poging zal worden ondernomen om het Schip van Staat een andere koers te laten varen. Dat de snoeiharde bezuinigingen tot een hernieuwd gevoel van radeloos, redeloos en reddeloos gaat leiden. En dat we dan weer de conclusie moeten trekken dat niet de geschiedenis zich herhaalt, maar dat het wederom de mensheid is die…
Op de Afsluitdijk staat een monument. Ook daar valt een reli”f te ontdekken. En als JU goed kijkt kun JU daar de volgende woorden zien:

Een Volk dat leeft, bouwt aan zijn Toekomst.

Het zou een slogan kunnen zijn. Maar of dit ook van toepassing is voor Rutte I…”!


iGer.nl
Hokjesgeest

Ga met God en doe dit bij GG. Alleen als Deo dit Volenteert!