Tag: Rutte & Co

Openen & sluiten (desnoods van de ogen…)

Het is toch eigenlijk Godgeklaagd. Ik noem wat willekeurige namen: Teeven, Opstelten, van Miltenburg, Rutte. Wanneer iedereen de ander dekt, is het kringetje rond. Hooguit dat Oosting de kring doorbreekt en de gevolgen desastreus uit gaan pakken. En dat de Premier zich dit keer niet met een grijns uit de voeten kan maken. Onze Mark. Geenszins een redder des Vaderlands. Hooguit een opportunist die dit keer zijn streken thuis krijgt. En waar de moederliefde zich ontfermt over zijn egotripperij. Haar borsten zijn tranen zullen verwelkomen om niet veel later een heerlijk pannetje zuurkool met haar zoon te gaan delen. Want zuurkool gaat er dit keer wel in. De zoete smaak van stoofpeertjes doordrenkt met port wordt uitgesteld tot een ander moment. De Kerst bijvoorbeeld, als dit Kabinet de Kerst nog haalt. Want een motie van wantrouwen ligt om de hoek. Neen, dit keer geen juichstemming in Huize Rutte. Hooguit wat spindoctors die trachten in dit geheel nog wat garen te kunnen gaan spinnen. Maar misschien moet Mark het dit keer met rafels doen… Ik geef het hem te doen en heb dit keer weinig met hem te doen. In de regel al niet, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Ik ben wat rood en heb hooguit de neiging om wat roze te gaan worden. Gelijk zijn glorie aan het verbleken is. Mogelijk wacht ook hem straks een topbaan in het bedrijfsleven, gelijk zijn illustere voorgangers. Zalm bijvoorbeeld of Bos desnoods. Balkenende die zich toch ook een bijzondere positie heeft laten aanmeten. Ook die had geleerd en met dat geleerde zet hij zich nu weer in als geleerde. Wetenschapper met een Zeeuwse achtergrond. En mogelijk dat zijn Christelijke achtergrond straks ook Heilige deuren zal gaan openen. Gelijk de Paus de ene na de andere Heilige deur opent. Wat dat betreft is het dit keer een Bijzondere maandag. Maar dat beeld in de courant weet mij te ontroeren.


IMG_0755
Vuurzee in psychiatrische kliniek. Moskou. Een uitslaande brand heeft een enorme ravage veroorzaakt in een psychiatrische kliniek in de plaats Alfyorovka in de Voronezh-regio in Rusland. Volgens het ministerie van noodsituaties die de foto van de rampplek vrijgaf, zijn 23 mensen in de vuurzee omgekomen. Ongeveer eenzelfde aantal raakte gewond, van wie enkele zeer ernstig. En dat Paus Francicus een Heilige Deur van de basiliek Sint-Jan van Lateranen in het Vaticaan opent, lijkt wel bijzaak. Want ik denk dat bij de VVD veel deuren op dit moment gesloten blijven…


IMG_0756

2018

De mate van onvoorspelbaarheid weegt niet op tegen de draaglast waaronder ik gebukt ga. Een bijzondere zin. Meer nog bijzondere onzin. Zoals deze zin hier staat, zou het vreemd genoeg kunnen, dat het nergens op slaat. En dat komt ook geregeld voor. Gelijk mijn beelden zich ook niet altijd even duidelijk laten zien. Neem nu, bijvoorbeeld, een beeld van de ‘badkuip’. De aanbouw van het Stedelijk in Amsterdam. Dan valt het mij op dat het plafond zich met geen ander plafond laat vergelijken, waardoor ik het idee krijg met een ultieme vorm van abstractie aan de slag te gaan. Of een eenvoudige houten bank voor mijn lens krijg en niet veel meer dan dat. Zoals ik nu het plan bedenk om voor vandaag wat willekeurige foto”s an het geheel der dingen toe te gaan voegen. De getallen een rol laat spelen en nalaat hier enig commentaar aan te te voegen…


IMG_2712


IMG_2768


IMG_2835
Maar ook dat valt niet mee! Geenszins omdat ik verlegen zit om inspiratie, maar meer om juist die eerste zin van enige inhoud te gaan voorzien. Want geregeld vind ik de wereld schizoid. Een woord dat er niet om liegt. Het tweeslachtige van realiteit en de ultieme waanzin die zich van mensen meester maakt, geeft juist dat aparte en gelijktijdig dat aperte weer. De wereld van de waanzin die zich steeds meer meester probeert te maken van de realiteit van alledag. Je dient niet pessimistisch omtrent de vooruitzichten te zijn, en gelijktijdig verkondigt het nieuwsbulletin dat het tot zeker 2018 zal gaan duren voor aan de stijgende werkloosheidscijfers een einde gaat komen. Ik geef het je te doen: nog vijf jaar met een lachende jeune premier aan het roer die de vaart van het schip der staat mogelijk op de klippen voor Stavoren laat stranden…


IMG_2892 (1)

Willem v. O


iGer.nl
Het is jaren geleden dat de Nederlanden werden getroffen door een storm. Sterker nog: ik grijp terug naar 1566, een jaar waarin honger, onvrede en armoede het volk in beroering bracht. Daarnaast is het een protestantse dominee die in een preek oproept tot het plunderen van kerken en kloosters. In Steenvoorde nota bene. En het volk liet zich deze oproep welgevallen. Vanuit Steenvoorde trok de storm over de Nederlanden. Richting Amsterdam en even later Utrecht. Alwaar de toenmalige aartsbisschop het bijkans letterlijk in de broek deed. Geenszins last had van de broekriem die hij nog steeds onder zijn pij verborgen hield. Wanneer Koning Filips bericht ontvangt omtrent deze ongein, is het Alva die hij, met legers, op de Nederlanden afstuurt. Willem van Oranje trekt, op datzelfde moment, aan zijn kuierlatten en vlucht richting Duitsland. Mogelijk dat dit iets verklaart omtrent de populariteit, vele eeuwen later, van Duitsers en ons Koningshuis. Maar dat blijft gissen. Zoals er, vandaag, nog veel meer te gissen valt. Bijvoorbeeld de vele rookgordijnen waar huidige politici optimaal gebruik van weten te maken. En het volk dit niet alleen door de strot weet te drukken, maar dit ook nog als zoete koek laat slikken. Van Balkenende, die daar ook een handje van had, herinner ik me nog de uitspraak: ‘eerst het zout, dan het zoet.’ Of dat pannendak wat zich beter bij droog weer laat vervangen, dan dat het schuil gaat in de regen. Waarna Dr. Mr. Jan Peter een volgend rondje in een Ferrari, gesponsord door Kroymans, over de Binnen- en Buitenhof in Den Haag scheurt. Daar draait het vandaag een weinig om. Onheil wat in de lucht hangt en het gebruik van woorden dan wel omschrijvingen om, in de logica van eufemismen, het volk een rad voor de ogen te draaien.


iGer.nl
Pamperen. Niet alleen in de wieg maar tot ver over het graf. Geesten rijp maken. Signalen vroegtijdig afgeven. Het gebruik van oer-Nederlandse beeldspraak: ‘er is storm op komst’ of het verkeren in zwaar weer. ‘ De klok die veelal rond de klok van twaalf verkeert. Of seinen die verkeerd zijn afgesteld: ‘oranje, maar dan de donkerste uitvoering.’ Bijna rood. Dit keer niet bij benadering. Het overdrijven door aan te geven dat er sprake kan zijn van een teloorgang. Een hele voorziening die weg dreigt te vallen. Het vangnet wat te grote gaten vertoont. Bij niet ingrijpen, de onhoudbaarheid van de uitvoering van zaken naar de knoppen te zien gaan. Het ontsporen van bestaande situaties. Of het oplettende van: ‘let op, geld lenen kost geld!’ De Stichting Ideele Reclama, die ook steeds minder in kranten verschijnt. Opdat het ooit aanwezige ideaal aan waarde heeft ingeboet. Er haast geen sprake meer kan zijn van een ideaal. Want dat zou weer kunnen duiden op het feit geen oog meer te hebben voor de werkelijkheid. De realiteit van alledag.


iGer.nl
Spreek niet over bezuiniging, maar gebruik woorden als ‘hervorming’, ‘afslanking’, ‘versobering’ en, een pracht vondst ‘ombuiging’. Een ‘heroverweging’ doet het ook uitstekend in de verschillende ‘polls’. Want woorden van Maurice zijn goud waard. Uitfasering. Ook een pracht woord. Gewoon de handel opdoeken. Als in het verleden het woord ‘amoveren’ stomweg stond voor slopen. Modernisering. Dat roept associaties op met renoveren. En dat klopt dan niet helemaal. Want modernisering van de arbeidsmarkt klinkt heel anders dan ‘u krijgt nog maar maximaal een jaar WW’, of ‘u kunt voortaan per direct en zonder vergoeding op de keien worden gezet.’ Hetgeen de betrokkene dan wel een gevoel van vulling in het buikgedeelte zou kunnen geven. De stenen die in zijn maag zijn gesplist.
Verminder niet, maar huldig het standpunt dat er sprake is van een ‘substantiele vermindering’, indien je de helft saneert. Met andere woorden: eruit schopt. Zorg er verder voor dat het glas voor de helft vol blijft: half leeg draagt nu eenmaal zorg voor een andere associatie. Van de tien oorspronkelijke vingers blijken er, achteraf, nog zes beschikbaar te zijn. Dat dan een niet gemeend halleluja klinkt, komt nauwelijks ter sprake. Maak duidelijke afspraken; ‘geef het land terug aan de hardwerkende Nederlanders.’ Laat afhankelijken zich maar vervoegen bij de voedselbank. Waar zure appels dit keer in de aanbieding zijn. Wijs mensen op hun eigen verantwoordelijkheid, en mensen die dit niet (meer) kunnen over aan hun lot. Lieg desnoods onder de noemer van dat oude bestwil leugentje. Knabbel, als het enigszins kan, iedere keer een stukje van de goudrand af. Gelijk in het verleden reeds vele voorgangers, uiteindelijk, ook het onderspit mochten delven. Doe je beter voor dan je bent: de mensheid wil besodemieterd worden en maak daar dan optimaal en maximaal gebruik van. Dat misbruik kan worden gestraft, komt in jouw handboek niet meer voor. Je gaat toch niet je eigen put dempen” Zeker niet nu het kalf uit de wei verdwenen is. Laat staan dat je die kip nog een kans geeft: pluk de dag en laat na een eitje te tikken. Want stel je nu eens voor dat het ei wel de handtekening van Faberge draagt. En als laatste valt te overwegen om een pretpark te openen. Een park waarbij struisvogels als inspiratiebron hebben gediend. Het een volgend item op de beeldbuis blijkt te zijn, wat meer dan de helft van de kijkers weet te boeien: de grote kop in het zand steek show. Een mogelijkheid om eindelijk een ander gezicht te laten zien.
Als ooit Freek de Jonge in zijn show te berde bracht: ‘ik zag mijn kont laatst in de spiegel en dacht verrek, daar heb je Wiegel.’ Mogelijk dat een uitspraak op termijn de volgende zou kunnen zijn: ‘wat zit je nou te grutte, heet jouw broer ook Rutte”‘


iGer.nl
Blijf lachen! Ook al zijn de druiven zuur. Doe dan een boer die kiespijn heeft na!