Bericht Tagged ‘Rene Diekstra’

Irrelevante mensen

Geplaatst door Wik 29 januari 2018

Het draait om een kennelijke staat van zijn. Te zijn of niet te zijn, bekwaam dan wel onbekwaam. En voor het gemak laat ik het bewustzijn dit keer achterwege, simpelweg door het feit dat ik op dit moment getuig van mijn bewustzijn. Ware dit niet zo, zou ik deze woorden niet tot mijn beschikking hebben […]

Tags: , ,

… wat wenselijk is!

Geplaatst door Wik 5 januari 2015

Feitelijk ben ik een beperkt mens. Heb niet de illusie dat ik de wereld help verbeteren, loop liever een straatje om opdat ik me niet met de wereldproblematiek hoef bezig te houden, laat staan dat ik geheel dan wel gedeeltelijk participeer in de participatiesamenleving. Eigenlijk ben ik een van de vele grijze figuren die het […]

Tags: , ,

Tegen de klok in (II)

Geplaatst door Wik 21 augustus 2012

TEGEN DE KLOK IN (II) Een onderzoek als dit was nog nooit eerder uitgevoerd en de onderzoekers wisten dus ook niet wat ze als uitkomsten zouden aantreffen. Die overtroffen hun stoutste verwachtingen. Bij de mannen in beide groepen werd een reeks positieve veranderingen waargenomen. Ze bleken lichamelijk sterker, flexibeler, rechter op te staan, een stevige […]

Tags: , ,

Tegen de klok in (I)

Geplaatst door Wik 20 augustus 2012

Dat verwacht ik ook niet! Dat ik dingen doe die de goedkeuring van een ander zullen wegdragen. Gelijk een overledene ook weggedragen kan gaan worden. En waarbij de achterblijvers niet veel meer weten te doen dan wat verheffende woorden te spreken. Over de doden niets minder dan goeds. Opdat de gedachtenis als zodanig een verantwoord […]

Tags: , ,

Zelfredzaam tot in de dood / Rene Diekstra 2

Geplaatst door Wik 23 augustus 2011

Mogelijk is Utopia een onmogelijke vondst in dit verhaal, maar het heeft geen ander bedoeling dan een entree te maken naar het vervolg van ZELFREDZAAM tot in de dood .Waar ik gisteren eindigde met … uitgangspunt werd van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van hulp bij zelfdoding en euthanasie, geef ik nu weer […]

Tags: , ,

Zelfredzaam tot in de dood / Rene Diekstra

Geplaatst door Wik 22 augustus 2011

Een koe graast gras. Een kip legt een ei. En de mens? Die tikt een eitje en neemt daar automatisch een glas melk bij. Staat nog even stil bij Joris driepinter, doet een plas en kijkt niet verder dan de neus lang is. Zo onstuimig kan het leven zijn. Juist die onstuimigheid wil ik gaan […]

Tags: , ,

sterven

Geplaatst door Wik 16 mei 2011

Het zal niet zomaar zijn dat het onderwerp van vandaag mij zeer geregeld bezig houd. Niet dat ik daar doorlopend aan denk maar met een zekere regelmaat houd ik me hiermee bezig. De tijd van afscheid nemen. Of, in een nog veel duidelijker zin, het tijdstip van sterven. Het sterven op de juiste tijd. Dat […]

Tags: , ,

They ride horses, don’t they?!

Geplaatst door Wik 8 februari 2011

De ruiters van het einde van de dageraad. Een ruiter aan het einde van zijn dageraad. Zo zwijgt de snaar en zal de stem nooit meer voor die bepaalde toon kunnen zorgen. Want niet alleen is de stem nu dood, ook de vingers die snaren konden beroeren, laten het afweten. Een Ier die met Bruce […]

Tags: , , ,

belofte

Geplaatst door Wik 31 december 2010

Eenendertig december tweeduizendentien. Tweeduizend en tien. Op naar een volgende wisseling. Een wisseling naar de dubbel 1. Twee enen. Die elkaar gezelschap kunnen houden. 2011. Tijd. Een gegeven. En snelheid? Een feit. Nog wat te melden!? Op de valreep is het niet veel meer dan wat herinneringen. Wat blikken heen en wat blikken terug. Een […]

Tags: , , ,

sPIeGeLBeeLd

Geplaatst door Wik 30 november 2010

Dan komt er opeens zo’n tekst in mijn hoofd: ‘kijk eens wat vaker in de spiegel van…’ Als ik dan in de spiegel kijk zien ik mijn grijze lokken tussen de tanden van mijn tondeuse verdwijnen. En voel me ietwat ontstemd. Ontstemd in de zin dat het niet alleen de oudheid is die mij achterhaalt, […]

Tags: , , ,