Bericht Tagged ‘Psychiatrie’

1 januari van Nina

Geplaatst door Wik 3 maart 2016

IK BEN WIKkers. Als het ware een kers op een niet aanwezige taart. BEN WIKKERS of anders geschreven Ben Wikkers. Waardoor ik duidelijk naar voren breng dat de puls die ik kreeg als een impuls een eigen leven is gaan leiden. En ik daar absoluut weer eens geen moeite me heb. Gelijk die andere beelden […]

Tags: , , ,

Willem van Genk

Geplaatst door Wik 27 februari 2016

Nog even en dan loopt ook februari op zijn of haar laatste benen. Een bijzonder jaar door een extra dag. Tenslotte heeft dit fenomeen zich al herhaaldelijk voorgedaan, begonnen tijdens de eeuwwisseling en dat met een vierjarige herhaling. Daar gaat het echter vandaag niet over. Eerder richt ik mij op de volgende maand, wanneer de […]

Tags: , ,

Inspiratie door… een bad

Geplaatst door Wik 26 februari 2016

Doe wat inspiratie op. Is het niet voor het een, dan is het door wat anders. Neem nu, als voorbeeld, dat Dolhuys in Haarlem. Ooit werd daar Afscheid ten doop gehouden en waren de ontwikkelingen naderhand niet te overzien. Enfin, dat hoofdstuk is nu afgesloten, maar kwam daar een bad tegen uit de tijd dat […]

Tags: , , ,

Terug naar toen?!

Geplaatst door Wik 6 september 2015

Hoewel dit verhaal nog geen titel draagt, het slagveld van gisteren is verlaten en het er alle schijn van heeft dat de nichten en nevendag toch naar alle tevredenheid is beeindigd, zijn het in zekere zin de naweeen van dit feest, die sporen achter hebben gelaten. Was het een bonte verzameling van stemmen, werden de […]

Tags: , ,

Gaatjespraat.

Geplaatst door Wik 8 april 2015

Dan worden de gaatjes opgevuld! Nu is dat niet zo moeilijk gezien de kaalslag die momenteel plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden, maar dan nog blijft het een ietwat vervreemdende toestand. Vervreemdend in de zin dat een aantal ‘landmarks’ voorgoed verdwenen zijn. Hoograde, Hoge steegh, Marelsdal, Koningsduin en Westlinge, paviljoens die zowel leed als vermaak hebben […]

Tags: , ,

All in 1 family…

Geplaatst door Wik 10 oktober 2013

DAT JE HET WEET! Vandaag de Dag van de Psychische Gezondheid. Juist deze dag is vandaag uitverkoren. Landelijk het startsein van een campagne van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Naast het gegeven dat ‘Beter worden doe je thuis’ tegenwoordig het uitgangspunt van de GGZ Noord-Holland- Noord is en daarmee ook het antwoord op steeds minder […]

Tags: , ,

De ontmoeting deel… Tilly

Geplaatst door Wik 12 september 2013

Het wreekt zich en het nekt zich. De ontgeestelijking van de Geestelijke Gezondheid Zorg in Nederland. Anders gezegd, de onttakeling en de aftakeling van juist deze sector. Daar valt natuurlijk wel iets voor dan wel over te zeggen al is het alleen maar omtrent de snelheid van beleid waar deze sector de laatste jaren mee […]

Tags: , ,

De ontmoeting: Ernst.

Geplaatst door Wik 26 juni 2013

Laten de tijden van weleer in sommige gevallen goede tijden zijn geweest, houd ik tegenwoordig geregeld mijn hart vast. Veranderingen zijn nu eenmaal aan de orde van de dag, ontwikkelingen in het digitale tijdperk van groot belang en de flexibele werkplek draagt er zorg voor dat naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt, er steeds meer sprake is […]

Tags: , , , ,

Santpoort terug! In de stad?! D’r uit!

Geplaatst door Wik 13 juni 2013

Soms zit het me wel ruig! Is het Gods water dat akkers laat onderstromen. Zijn het hellehonden die niet veel meer weten te doen dan hel en verdoemenis over zondaren uit te strooien. Want zijn wij niet allen, te pas en te onpas, geregeld en ongeregeld zondaren?! Schuilt niet in ieder van ons een kwade […]

Tags: , , ,

Inductie

Geplaatst door Wik 2 juni 2013

Voorheen was het een fornuis en werd dit in sommige gevallen ingeruild voor een kachel. Vooral professionele kokers staan achter de kachel, hetgeen dan weer kan leiden tot een, twee dan wel drie sterren. Dat deze professionele kokers zich voor deze kunst laten betalen, spreekt voor zich. De opkomst van andere wijzen van koken, bakken […]

Tags: , ,