Tag: politiek

Geert & Benedict


iGer.nl
Terwijl de kas niet veel meer is dan een verwarmd, hooggeheven dak waarbij de vochtigheid een wezenlijke rol speelt, duistert het buiten. Het grauwt wat als ik mij, vanachter de ruit, een blik gun op het blik wat voorbijstuift. Plassen tot ruithoogte opwerpend. In de kas en uit de kast. Het scheelt een aantal letters maar staat garant voor een groot verschil. Toch doen de bijtjes en de bloempjes daar niet moeilijk over. Gelijk de twee heren die het ik druk benadrukkend een vergelijkbare spoeling door het haar hebben weten te verweven. En waar een soort van Coupe Soleil zich opmaakt voor een zonovergoten zomer. Al is die op dit moment nog ver te zoeken.
De tuin lonkt. Maar doet dit in zekere zin wel erg bescheiden. Gras wat worstelt met het mos dat zich danig heeft weten te roeren. De regen ziet er niet echt zuur uit maar doet dit wel vermoeden. Nog even en er valt azijn te persen uit die paar restanten die ooit pollen waren. Graspollen welteverstaan.
De snoeischaar die zich over de laatste bruingekleurde takken ontfermt. En de groene emmer die zich tot de rand toe vult. Maart in al zijn of haar geledingen. En een wind die varieert van schraal naar guur, van koud naar nog wat kouder. Van handschoenen aan, de wanten bij de hand en sjalen parmantig omgeslagen. Een enkeling die een worteldoek heeft weten te bemachtigen: waarschijnlijk uit een erf. Weer weer voor nog maar weer een keer erwtensoep, verdwenen boerenkool en een andere variant van zuurkool. Een oosterse dit keer. En een eindeloze stoet aan aardappelen die voorbijtrekt. Het noodt dan ook bepaald nog niet tot een verse krop sla, terwijl Ren” Froger om een eigen huis kweelt. Henk en Henk die hier de tekst voor wisten te schrijven en het Goede Doel wat door ettelijke Goede Doelen links en rechts is ingehaald. Doelen die ook wat van de nasleep van de crisis beginnen te merken. Waar de kranten vorig jaar zo druk mee waren. En nu alweer achterhaald. Door de waan van de huidige dag. Cohen die de PVV voorbijstreeft, Wilders onwel en redactionele stukken die vilein opmerken dat het jammer is dat ook Wilders niet in de vreugdevolle tijd verkeert als waar Wouter zich nu op kan beroepen. Naast een eigen huis en minimaal drie beveiligers met wie het bed waarschijnlijk niet wordt gedeeld, een eigen optrekje waarvan niemand weet wie daar woont (mogelijk een Hongaarse) en de broodnodige ‘safe houses’ nergens een plek die je eigen kunt noemen. En de verslaving van de aandacht. Een bepaalde macht. Aanhangers. Mensen die met je weglopen. Mensen die je als volgeling kunt gaan beschouwen. Adoreren. Geert leeft voor zijn werk. Jammer dat John Lennon zijn uitspraken al in de jaren zestig heeft gedaan. Omtrent het geloof. Want predikte hij naast liefde ook nog de vrede”


iGer.nl
Want Bisschop Punt heeft een brief geschreven. Hij veroordeelt het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De bisschop vindt de publieke verontwaardiging die de kerk nu ontvangt over de ‘zwartste bladzijde uit de geschiedenis’ terecht. Het celibaat noemt hij geen beslissende factor in de verhalen van het seksueel misbruik. “Niettemin hebben wij ons voorgenomen om bij de toelating tot het gewijde ambt nog sterker te laten toetsen of kandidaten de geestelijke en affectieve rijpheid bezitten om het celibaat op zich te kunnen nemen.” Hoe zou die voormalig bisschop uit Duitsland zich momenteel voelen”
Of dat politiek Nederland dit weekend even groggy in de hoek lag. Politieke kopstukken op zoek naar hun tweede adem. En de vragen wat voor weekend het was voor Job Cohen en zijn vrouw. En voor Wouter Bos en zijn gezin” En voor Camiel Eurlings en zijn vriendin” En voor Agnes Kant die voor het eerst in jaren een congres van haar SP niet bijwoonde” Wat hebben de vrouw van Jan Peter Balkenende en zijn dochter tegen hem gezegd” Versaeck niet” Was er in huize Halsema nog discussie” Vragen die Jan Geert Majoor zich stelt.

STORMACHTIG

De wind wolkt door de

kale takken van gebeemt’

huilt, vloekt, zucht en

tracht vat te krijgen

op de taaie buigzaamheid

waarbij de kracht van

rekbaarheid telkens

wordt gemeten.

Geen passender ontmoeting

dan deze wezenlijk verschillende

elementen en hun zichtbaar strijd.


iGer.nl
Nederland aan de vooravond van” Een windstilte” De stilte voor”
Ook zomers kan het nog geweldig spoken! Om over het voorjaar maar te zwijgen!