Tag: politiek

ook ik probeer mijn pen in vrije associatie

Het een kan niet zonder het ander. Wanneer je opstaat loop je de kans dat je plaats vergaat. Wanneer je de nachtkaars uitblaast, zit je in het donker. De kat de bel aanbinden en alle muizen maken dat ze wegkomen. Wie wind zaait loopt de kans om storm te oogsten. En wanneer oost west wordt gevolgd door zuid noord, kijkt de ander je wat meewarig aan. Toch is een boek dat bol staat over spreekwoorden dan wel gezegden een uitstekend middel om de Nederlandse taal tot een genoegen te maken. Jammer is alleen dat meer woorden niet te vertalen zijn omdat ze in het Angelsaksische deel van de wereld geboren zijn. Waarbij Angel en Saksisch dan weer veel weg heeft in deze omschrijving. En wanneer de Angelen, Saksen en Juten het Verenigd Koninkrijk binnen vallen en onderwerpen wordt in zekere zin een wereldtaal geboren. Wat rest zijn de restanten die ooit op het vaste land van Europa hun wortels hebben gevonden en wanneer iemand blijkt geeft dit als vertrouwd te beschouwen, kan het haast niet anders dan dat de school geslaagd is in het bijbrengen van kennis omtrent de Nederlandse taal. Maar in de courant staat dat vandaag de dag de wolf in opmars is. Een wolf die schapen doodt en de restanten laat voor wat deze zijn: karkassen. Anders wordt het verhaal wanneer de vos zijn entree doet: een passie sprekende vos die er met de kippen van de boer vandoor gaat. Wanneer echter die eerder genoemde wolf zich hult in schaapskleren, wordt het verhaal totaal anders. Om over zijn haren maar te zwijgen. Dan ben ik echter weer terug bij Reinaert en waar Reinaert verschijnt, zijn het meestal fabels die er met het verhaal vandoor gaan. Om maar even wat ezelsbruggetjes naar voren te laten komen. Een boek uit het verleden doet denken aan de letters en woorden die ik nu tot mijn genoegen naar voren breng: ‘ik probeer mijn pen’, een werkje uit 1979. En wanneer ik stel dat de appel de neiging vertoont om dicht bij de boom te blijven, worden de appels dit jaar een stuk duurder dan voorgaande jaren, maar kunnen we de tomaten makkelijk gaan gebruiken om daar de SP mee te gaan bekogelen! Waardoor de politiek ook vandaag nog even om de hoek komt kijken, de PVV zich gaat beraden omtrent te nemen stappen en dat onze Mark bezig is om de Yen te gaan veranderen…


iGer.nl


iGer.nl