Tag: Plaatjes

Het O-O g


IMG_7402
Het blijft altijd wel de vraag of het oog echt wel wil. Ik betwijfel dit. En wanneer er sprake is van enige twijfel, doe je er beter aan je oog te sluiten. Enen blik achter je eigen gesloten gordijnen bied je de kans om een eigen schepping tot leven te wekken. En juist om de eigen schepping gaat het in grote mate. Je hoeft je nu eenmaal niet te verantwoorden en kunt alles bedenken om juist jouw schepping te kleuren zoals het jou belieft. Een kunst die niet tot de realiteit van alledag behoort, maar juist een ongelimiteerde vrijheid oplevert. Je klooit een eind raak, je kleurt buiten de lijnen, je slaat desnoods een vierdimensionale weg in en bedenkt onderweg dat je op weg bent naar de einder, die zich steeds meer aan jouw oog onttrekt. Ik geef het jou te doen, opdat ik dingen kan laten. Neem nu BEM, de kunst van het (op)hangen in de relatie tot de omstandigheid die de mogelijkheid biedt om op te gaan in een verschillend geheel. Waarbij de betrokkenen met hun eigen beeld een eigen inbreng onder een gezamenlijkheid naar voren gaan brengen. Iedere eigenheid als het ware verloren gaat in het totale beeld dat niet alleen een bepaalde verrukking naar voren brengt, maar ook de dagelijkse omstandigheid van een inhoud weet te voorzien. Wanneer niet aanwezige anderen zich hebben overgegeven aan de smaak van die ander, de keuzes die juist die anderen voor die ander hebben gemaakt en het feit dat, wanneer de betrokkene in deze wordt geconfronteerd met dat beeld of dit wel in overeenstemming is met dat eerder genoemde oog. Dat juist dan de wens naar voren komt dat dit oog van de ander ook wel wat wil…
Geenszins verloren,maar dan nog blijft de vraag overeind. En die vraag laat zich ook vandaag waarschijnlijk wederom niet beantwoorden. Ik heb daar absoluut geen moeite mee, en zeker niet vandaag. Wanneer ik naar de afgelopen dagen kijk is juist deze vraag niet te beantwoorden door de beelden die ik maakte. De variabelen onder de noemer dat het oog nu eenmaal ook wat wil. Mijn oog welteverstaan. En het behoeft geen twijfel dat een andere uitleg ook dit keer ontbreekt. Ook daar be ik goed in: de ander in vertwijfeling achter laten. Waar gaat dit over” En wat kan de bedoeling zijn” Is er wel sprake van de een dan wel een andere bedoeling” Zo ja, waarom. Zo nee, waarom niet. En dat alles een keerzijde heeft is wederom gebleken. Ik kwam in diverse boekhandels. En kocht het een en het ander. Opdat het mijn oog gaat bekoren. En juist door die wetenschap is deze boodschap ontstaan. Het oog wil nu ook wel wat…