Tag: Participatiesamenleving

participerendesamenwerkingsbeleving

Eigenlijk ben ik mijn grootvader zaliger wel dankbaar. Zo ook mijn moeder zaliger. Zij gaven mij die derde naam en met die derde naam kan ik dit keer goed uit de voeten: Klaas. Dat wil niet zeggen dat ik me toch bijzonder bevoorrecht voel dat ik, desondanks of dankzij het feit dat zowel mijn vader zaliger, mijn andere opa zaliger WIK ben gaan heten. Wik zowel met hoofd- dan wel kleine letters, als ooit in een heel ver verleden Wikkie. Mijn Wikkies doen geregeld opgeld in die zin dat Gerard mij ooit met wat wikkies verguldde. Wikkies als echte foto’s waarbij het eigendomsrecht gelijktijdig niet ter discussie kwam te staan. En, eerlijk gezegd, heb ik wel wat met mijn wikkies: ik deel ze met heel veel liefde uit. Probeer, op mijn manier, mijn kijk op dingen onder de ogen van anderen te brengen. Hetgeen gewaardeerd wordt, althans daar ga ik voor mijn gemak maar van uit. Niet dat ik iedere keer de makkelijkste weg kies, verre van dat, maar dan nog. Het is slechts een ampel pogen om de dingen naar mijn hand dan wel naar mijn inzicht naar voren te brengen. Ik ben wat aan het ‘violen’ geweest, niet direct in letterlijke zin maar meer in de figuurlijke. Ik heb me ook enige vrijheid gepermitteerd omtrent dat gebeuren rondom participatie. Wat mij betreft kan de participatiesamenleving makkelijk worden ingeruild voor participatiesamenwerking waardoor mijn wens omtrent 2014 een andere inhoud zou kunnen krijgen: 2014, maak je eigen WAAR!
IMG_6062.000
En daar gaat het dit keer om. Niet direct in de betekenis om jezelf WAAR TE MAKEN, maar meer in overdrachtelijke zin. Knutsel als het ware je eigen waren in elkaar, ruil desnoods wat van je overschot en verblijdt daar niet alleen jezelf mee maar juist die ander. De betekenis van ooit die zaken die vol stonden met kruideniersWAREN, WAREN uit onze voormalige overzeese gebiedsdelen en ga dit keer met je eigen WAREN (is handel!) de boer op. Vent ze uit! Laat anderen genieten en sta stil bij het feit dat zaken niet altijd in geld uit te drukken zijn. Tenminste,zo kijk ik er op dit moment tegenaan. Geniet van de reacties. Stel jezelf voor een keer in de schijnwerper van de beperkte roem. Maak jezelf voor een keer WAAR! Maar laat in het midden WAAR dit waar toe leidt. Want voor je het goed en wel beseft is daar vergetelheid…
IMG_6073
Nu weet ik wel dat je niet iedere dag voor Sinterklaas kan spelen,laat staan dat de Kerstman dat nog eens dunnetjes overdoet, maar toch vind ik het voor mezelf de moeite waard om eens wat anders te doen. Nu valt dat in de regel nog wel mee, hoef ik me hooguit bij Ria te verantwoorden en heb ik voor mezelf al lang mijn vreugde veilig gesteld, door afwegingen te maken en de reden ‘wat kan mij het schelen’ naar voren gebracht. De kleine dingen die wat glans aan de dag verlenen. Want glanzen is van belang. Niet direct van levensbelang, maar een dag zonder glans is als een leven in een doffe trommel! Een blikken dan wel een koektrommel, een spaartrommel dan wel een doos. En waar de tang ook dit keer het varken mist… ik mis geregeld die kop! Waarschijnlijk van een spijker…
IMG_6086