Tag: Oranje

Buitenspe(e)ldag


iGer.nl
Schrijven! Lijkt me wel wat! Niet dat het tekenen van symbolen mij zo slecht afgaat, maar het schrijven van ‘stukkies’ heeft nog wat meer. Wat extra als het ware. En de man die ik in deze bewonder, is een man van eenvoud. Ruud is zijn naam. Schmitz zijn achternaam. Juist in die achternaam ligt een vraag besloten: het klinkt Duits, maar is hij ook Duits”! Een vraag, mijn waarde Watson, waarbij ik helaas het antwoord op schuldig moet blijven. Toch timmert de man in Alkmaar behoorlijk aan de weg: neem nu het Burgerinitiatief wat alreeds geleid heeft tot het plaatsen van een tribune, het aanvoeren van kazen in Langerdijker boten (punters met een geschiedenis die begint in Giethoorn) en nu weer een krant volledig van zijn hand. Alkmaar, Kaeskoppenstad 2012. Zijnde een lustrum. Waarbij oud en nieuw zorgen voor een vertekening van een beeld dat de gemiddelde toerist onthouden wordt. Ook al zijn de straatjes in d’Oude Stad nog steeds gebaseerd op die barre tijden. Toen de pest kommervol huishield, de beer in putten werd verzameld en de grachten garant stonden zowel voor de inlaat als de uitlaat van het spijsverteringssysteem…


iGer.nl
Toen de tredmolen niet alleen een straf kon zijn, maar daar ook nog goederen mee konden worden opgetakeld. Tenminste, een houten hijskraan voorzien van deze mensenval, dient dit keer de aangevoerde kazen uit de boot te takelen. En het is ook bijzonder dat het ‘vernuft van toen'( hierbij dient gedacht te worden aan Cornelis Drebbel!), in dit tijdperk door Wubbo Ockels wordt vertegenwoordigd. 1573. Een keuze tussen Oranje en Spanje. Hetzelfde Oranje wat op dit moment een groene grasmat kleurt. De plaats ook die de Hollandse Victorie claimt. Die ervoor zorgde dat ooit natte voeten droge voeten werden. De eerste polder die werd drooggelegd, zich in Alkmaar bevond. En dat het vrij logisch is dat de Schermer en Graft/De Rijp zich bij de toekomstige inpoldering zullen gaan neerleggen. Was het alleen maar om dat magische getal van ruim 100.000 inwoners te gaan behalen…


iGer.nl
Ruud heeft er weer werk van gemaakt! Nu schijnt hij ook voor dit werk te zijn aangenomen, maar de wijze waarop hij zijn pen drenkt in het plezier bij zijn schrijven, zorgt er ook dit keer voor dat ik me toch regelmatig verkneukel. Hij heet mij en met mij vele duizenden Welkom! 1500 begon met plunderingen van de Gelderse Bende met Lange dan wel Grote Pier. Nietsontziend trok hij door Alkmaar en roofde en plunderde alles wat los dan wel vast zat. Zij vochten tegen de Hollandse troepen. Maar met Spanje aan de macht, was het ook de kerk in Rome, die voor een volgende strijd zorg droeg: het rooms-katholieke geloof werd verboden. Vijf Alkmaarse paters werden in juni 1573 opgepakt en opgehangen in Enkhuizen. Zij staan bekend als de ┬┤martelaren van Alkmaar.┬┤
Maar Alkmaar kende ook een opleving. Alkmaar werd een bruisend handelscentrum voor de omgeving. Kende een kaasmarkt, waarbij in 1593 het kaasdragersgilde werd opgericht. Edoch, in de 16e eeuw ging dit geheel gepaard met vele ziektes. Leprozen- en pesthuizen waren overvol. Krankzinnigen en criminelen werden opgesloten in een tuchthuis. Ook syfillislijders kwamen hier terecht. Want syfillis zou uiteindelijk toch lijden tot krankzinnigheid.
Alkmaar in de zestiende eeuw. De tijd van plunderingen, beeldenstormen, oorlogen, lijfstraffen, ophangingen, bedelaars, zieken en armen. Geen gedoe met een toegenomen levensverwachting. Geen gedonder omtrent een AOW, laat staan een pensioen. Wel hoererij, drankzucht, eenzaamheid en bedeling. Terug in de tijd. En zaterdag en zondag kun je daar zomaar mee geconfronteerd worden. Omdat ruim vijfhonderd mensen in de rollen van toen kruipen. Met gecamoufleerde collectebussen geld proberen op te halen voor de goede doelen. Want ook dat is van alle tijden…


iGer.nl
Daarnaast was het vandaag Buitenspeeldag. En ziet het ernaar uit dat Oranje dit keer kleur verliest!
Bleekscheten, of Legoland speelde tegen Egoland en Bert kijkt uit naar…

Scroll Up