Tag: Opleiden

bedrijfsopleiding versus ROC

Vrijdag 1 november 1996.
Castricum – Duin en Bosch zoekt steun bij collega’s voor opleiding verpleegkunde.
Door aansluiting te zoeken met collega’s in Bennebroek en Noordwijkerhout, wil psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch beter voorbereid zijn op het onderbrengen van de verpleegkundige opleidingen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Dit laatste is noodzakelijk, omdat het instellingsgebonden onderwijs van Duin en Bosch vanaf medio 1997 valt onder het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Het is wel de bedoeling dat in Castricum verpleegkundigen opgeleid blijven worden.
Het onderwijs staat voor een aantal ingrijpende wijzigingen, die volgend jaar moeten worden doorgevoerd. In de eerste plaats dienen opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs te gaan samenwerken in zogeheten ROC’s. Bovendien vervalt het tot nu toe bestaande onderscheid tussen opleidingen voor A-verpleegkundigen (voor gewone ziekenhuizen), B-verpleegkundigen (voor psychiatrische inrichtingen) en Z-verpleegkundigen ( voor de zwakzinnigenzorg). Daarvoor in de plaats moet er een algemene opleiding tot verpleegkundige komen, met specialisatiemogelijkheden.
Ten derde verhuizen de zogeheten in-service opleidingen, waarbij leerlingverpleegkundigen te werk worden gesteld en tussentijds tevens theorieles krijgen, van het departement volksgezondheid nar het ministerie van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat deze opleidingen zullen worden ondergebracht bij een ROC.


iGer.nl
Woensdag 29 februari 2012.
Doorn – Liever zelf personeel opleiden / Bedrijfsschool maakt comeback.
De aloude bedrijfsschool maakt een comeback. Het reguliere beroepsonderwijs schiet tekort, vinden veel werkgevers. “Een eigen opleiding betaalt zich dubbel en dwars terug.”
Na een mislukte opleiding tot onderwijsassistent aan het ROC, voelt Bo Rune Verheijen zich nu als een vis in het water in de ouderenzorg. “Ik wist nog niet precies wat ik wilde, maar het ROC motiveerde me ook niet genoeg om door te gaan”, zegt Verheijen. “Ik miste vakkennis bij de docenten en vond de afstand tussen opleiding en de stageplek te groot.” Bij de beroepsopleiding van zorgorganisatie QuaRijn is dat heel anders, vertelt de 23-jarige ouderenverzorger in spe tijdens de pauze in het oude verpleegsterscomplex in de bossen bij het Utrechtse Doorn. Dat doet nu dienst ls leslocatie, pal achter woonzorgcentrum Het Zonnehuis waar de toekomstige verzorgers hun kennis en vaardigheden opdoen.
Verheijen is een van de twintig leerlingen die sinds september de TOPklas (TOP staat voor Talent Ontwikkelen in de Praktijk) vormen de eigen ‘bedrijfsopleiding’ die QuaRijn anderhalf jaar geleden heeft opgezet in samenwerking met de particuliere onderwijsinstelling voor de zorg SVOZ.
Net als in de techniek, waar bedrijven moeite hebben om mensen te vinden die vanuit de schoolbanken meteen volwaardig kunnen meedraaien op de werkvloer, kampt ook de zorg met personeelstekort en een gebrekkige aansluiting tussen opleiding en praktijk. Grote bedrijven scholen medewerkers al langer intern voor specifieke functies. Maar ook bij middelgrote en kleinere bedrijven maakt de bedrijfsschool een comeback. “Uit onvrede over het aanbod van de reguliere middelbare beroepsopleidingen, blazen steeds meer bedrijven de aloude bedrijfsschool nieuw leven in”, de directeur van de NRTO.


iGer.nl
Bij QuaRijn worden inmiddels twee TOPklassen klaargestoomd voor de ouderenzorg, uiteenlopend van thuiszorg tot zware verpleegzorg. “Omdat het ROC, dat de reguliere zorgopleding op mbo-niveau aanbiedt, op dit moment niet kan voldoen aan onze specifieke opleidingswensen, zijn we in zee gegaan met SVOZ”, zegt Erna Lacle, adviseur opleidingen bij QuRijn. “Het voordeel is dat de leerlingen vanaf het begin werken volgensprotocollen en procedures die hier gelden. Ideeen van ons zorgpersoneel kunnen we heel gemakkelijk en snel toevoegen aan de opleiding. We bieden een volwaardige zorgopleiding met een QuaRijn-sausje.” De leerlingen worden in drie jaar opgeleid tot verzorgende niveau 3, waarbij ook de niveaus 1 en 2 worden afgerond met een diploma.
Kijk, zo kan het ook! Van kleinschalig naar over de kop grootschalig (Europa-college, ASA, Amrantis en het failliet van dit waterhoofdfenomeen), naar de verpakking die onder dezelfde noemer valt, waarbij de inhoud vervangen is door een adequaat, aangepast product. Want wat je weggooit blijft veelal de verpakking…


iGer.nl
En dat in een tijdbestek van, inmiddels, ruim een jaar of vijftien. Gekwalificeerd voor de toekomst. Een idee wat achter een bureau werd bedacht, maar voorbij ging aan de menselijke kracht. Waarmee ik niet altijd progressie bedoel! Dat spreekt voor zich. En ik ontkom er niet aan dat de glimlach die momenteel mijn gezicht beroerd, anderen wellicht op een daverende lach zal gaan onthalen!