Tag: OPA

Kaas & Kermis Markt

Nog niet gelukt! Het schieten van het ultieme kermisplaatje. Waar Jan Jong mij heeft weten te inspireren, de juiste plek met de juiste mensen onder de juiste omstandigheden op het juiste tijdstip, dacht ik dat dit ook mij zou kunnen overkomen. Helaas, moet ik tot nu concluderen. Tenzij er onder u kijkers zijn die tot een andere conclusie komen. Daar houd ik me dan van harte toe aanbevolen. Maar waarschijnlijk zal ook dit verzoek ergens onderweg gaan stranden. Als het ware ter aarde worden besteld. Een vroegtijdige dood tegemoet gaand…


IMG_4094


IMG_4101
Nu is het zo dat een tweetal beelden die ik schoot op een voormalige begraafplaats zich ten hemel richten, de voormalige paardenmarkt. Wat dat betreft zijn mijn woorden niet van enige historie gespeend. Of liever gezegd ontspeend, een woord dat niet direct in de Dikke van Dale valt terug te vinden. Vind ik eigenlijk wel weer een vermakelijk woord, gelijk ik wel meer woorden vermakelijk vind. Maar ook dit keer weer als een noot terzijde. Vertoeven in Alkmaar is nu eenmaal veelzijdig. Niet in de laatste plaats door het kleurrijke geheel dat een kermis nu eenmaal biedt. En de beat die probeert de buurman te overtreffen, de dreun die je reeds van verre tegemoet komt en het bruisende geheel dat nog een aanvang gaat nemen. De spullenbazen die zich opmaken om een groot deel van hun investering mogelijk weer binnen te halen en de prijzen die, gelijk de attracties, ook navenant de lucht invliegen. Kostbaarheden in zekere zin en omstandigheden die het huidige kabinet voor ogen heeft. Het een kan niet los van het ander worden gezien en het aanbod zal de vraag naar keuzes doen toenemen. Gelijk dit ook door een willekeurige middenstander op dit moment zal worden beaamd…


IMG_4108
Daar gaat het nu niet om. Neen, Alkmaar is er vol van en staat er vol mee. Gelijk ook Alkmaar zijn opwachting zal gaan maken in Den Haag. Bij ontstentenis van mijn ‘soul-mate’ Ruud Schmitz (wij delen de passie voor Pink-Floyd), moet ik het dit keer doen met een bericht dat de voorpagina van het Noordhollands Dagblad mocht halen:
Kaasmarkt op Plein Den Haag.
alkmaar* Wie op 3 september naar de Alkmaarse Kaasmarkt wil, moet hiervoor afreizen naar Den Haag. Op het Plein, pal naast het Binnenhof, is die middag van 12 tot 14 uur de Kaasmarkt. Het is een ludieke actie van de gemeente Alkmaar op de eerste dag van het nieuwe parlementaire jaar. Volgens traditie gaat de Kaasmarkt pas van start als de kaasbel is geluid. Juist die dag wordt oud-raadslid Rudmer Heerma geinstalleerd als VVD-Kamerlid. Hij begint zijn eerste officiele dag in de residentie met het luiden van de bel. “In deze economisch UITDAGENDE tijd moet je als regio Alkmaar in Den Haag in beeld blijven”, legde wethouder Victor Kloos van economische zaken de eenmalige verhuizing gisteren uit.


IMG_4092


IMG_4100
Victor maakt deel uit van de stadsregering en vertegenwoordigt OPA. Victor dit keer op de Homo Ludens toer. Nog even en ‘Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Band’ (waar Ruud recent lid van is geworden), kan een volgend lid verwelkomen. Want het blijven kommervolle tijden en waar de uitdaging nu precies verscholen ligt…