Tag: OPA Alkmaar

KLARE taal…

Het is nu eenmaal niet vanzelfsprekend, dat er niet te beleven valt. Neen, daar zul je werkelijk zelf iets aan dienen te doen. De dienstbaarheid heden ten dage loopt zachtkens achteruit en het heeft er veel van dat, op termijn, het met deze dienstbaarheid steeds meer bergafwaarts zal gaan. Naastenliefde en burenhulp worden dan wel door de Gemeente enthousiast naar voren gebracht, maar het niet meer kennen van de buren is een toenemend tijdverschijnsel. Laat staan dat mensen die wonen een een complex appartementencomplex nog weten met wie zij de liften en het trapportaal delen, laat staan dat zij de bewoners ven de vele galerijen nog kennen. Hooguit een onduidelijk gemompel naar voren brengen, waar mogelijk een begroeting onder schuil gaat. We gaan een tijd tegemoet die, dankzij het slimste huis een langer zelfstandig wonen mogelijk gaat maken. Waar het robotmaatje een belangrijke rol gaat spelen en voortschrijdende techniek de fysieke mens steeds meer zal gaan vervangen. Wie in de toekomst inlogt kan de robot besturen en zo van een afstand zijn zorgbehoevende ouder bezoeken, kijken hoe het met hem of haar gaat en controleren of zij de juiste medicatie op de juiste tijd innemen…
Domotica – slimme technologische oplossingen – in woningen zorgen ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Alles onder de invloed van de komende wijzigingen in AWBZ / WMO. Praat niet over ordinaire bezuinigingsmaatregelen, maar ga met de tijd en de huidige mogelijkheden. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk vrijwilligers een rol gaan spelen in buurthuizen dan wel leegstaande wijkgebouwen, opgeheven instellingen waar zorg een wezenlijk rol heeft gespeeld en zorg er verder voor dat de draaglast door draagkrachtigen over de verschillende zwakke schouders wordt verdeeld. Gedeelde smart is nu eenmaal halve vreugde. En laat je niet gek maken door de instituten die zich ontfermen over jouw collectief bij elkaar geschraapte kapitaal. Maak deel uit van de gemeenschap en laat de maatschappij zijn zoals die zich langzamerhand ontwikkelt: eerst ik,dan ik, dan ik nog een keer en misschien is er dan pas sprake van een jij onder die bekende noemer dat wij de maatschappij zijn.
Smart Homes. Robotmaatjes. Een plasroute van groene lichtjes. Akoestische bewaking. Big Brother krijgt het zo druk dat van achter groen oplichtende schermen camera’s de bewaking gaan overnemen. Maatwerk kenmerkt de toekomst, veronderstelt een wethouder in Alkmaar. En de voorzitter van OPA Kloos stelt dat die partij 1 miljoen euro wil uittrekken voor de zorg. Extra wel te verstaan. ‘Behoud van huishoudelijke hulp is een speerpunt voor deze partij. En als hiervoor extra geld voor nodig is, wil OPA dat voor OMA uittrekken. ÓPA-wethouder Anjo van de Ven is dit al goed aan het regelen. Zorg is niet links of rechts, zorg is een kwestie van fatsoen. Dus doen dat miljoen!’
Klare taal zo te zien, klare taal die op termijn mogelijk in klinkende munt wordt omgezet. Papier is nu eenmaal geduldig en waar voorheen het knisperen van Nederlandse bankbiljetten mij als muziek in de oren heeft geklonken, zal de euro… maar dat is weer een heel ander verhaal!