Tag: Melancholie

Schep vreugde!


IMG_6101 (1)
DDBDD. Staat dit keer voor een Dag Dichter Bij De Dood. Kwam daarop nadat ik na een nacht ontwaakte. En dat besef, die wetenschap, past wat mij betreft goed bij het huidige thema van de eerder genoemde boekenweek. Waanzin. En met die waanzin, te gek voor woorden, kan ik in de regel goed uit de voeten. Voeten die mij geregeld langs ‘des heren weegen’ voeren. Voeten die mij iedere dag opnieuw weten te dragen. Tot het moment waarop het geheel het laat afweten. Een niet onbeduidend gegeven. Vandaar ook die letters DDBDD. Geen dag eerder en waarschijnlijk ook geen dag later. Somber” Geenszins. Realistisch zou ik dit eerder willen noemen. En met die realiteit valt goed te leven. Droefgeestig”mogelijk met het accent op geestig. Zwaarmoedig” Ook dit keer het accent op het laatste. Melancholisch dan” Ook dit keer niet van toepassing. Hoewel de buitenstaander daar mogelijk anders tegenaan kijkt. Of kan gaan kijken…
Nog even en het is zover: KUUB 2015. Een eendaags festival met zang en dans, voorstellingen en performances, eten en drinken en niet in de laatste plaats werken van verschillende amateur-kunstenaars. Waar ik mezelf dit keer ook onder schaar. Spannend” In zekere zin wel. Niet dat ik reden heb om mijn overtuiging ten aanzien van mijn werken naar voren te brengen, voor opbouwende kritiek ben ik immers altijd wel in, maar meer door het feit nu voor een tweede keer in de openbaarheid te treden. Te exposeren, na regelmatig ook voor mijn collega’s van het fotocafe te hebben geposeerd. Mijn kop geregeld boekdelen wist te schrijven en ik het niet kon nalaten om in de rol van pias te treden. Waarmee ik die andere belangstelling, circus met name, recht doe. Het leven in al zijn mogelijkheden ten volle benut. En de noemer van dit alles eenvoudigweg voorspelbaar blijkt te zijn. Het heeft veel weg van de titel van dat andere boek: ‘schep vreugde in ‘t leven zet de zorgen aan de kant’ terwijl de zorg juist zo in de belangstelling staat. Dan wordt vreugde overschaduwd door die zorgen en dragen wij zorg voor de participatiemaatschappij, ben ik dat of betreft het jij”! Maak er ook dit keer een schone dag van: de zon schijnt en het voorjaar staat bijkans op springen…


IMG_6102 (1)