Tag: Lyme

Teken aan de Wand


IMG_9362


IMG_9363
Soms zijn zaken een ’teken aan de wand’ en wordt dit gezegde gebruikt in voorspellende zin. Anders wordt het als een boek verschijnt onder de titel Teken aan de Wand, hetgeen van toepassing is op de Zorgzaamheid rondom de Ziekte van Lyme. Een boek dat Marlies na enig beraad toch maar heeft aangeschaft in haar strijd omtrent het wel dan niet erkennen van de ziekte die haar getroffen heeft. En waar wij met grote regelmaat niet alleen bij stilstaan maar ook een gegeven dat dagelijks bij ons op het programma staat. En wat dit boek zo bijzonder maakt is dat regels die bij de diverse inleidingen worden gebruikt door grote filosofen dan wel schrijvers zich uitstekend lenen om het onbegrip dat zich voordoet omtrent deze ziekte te beschrijven. Ik zal een aantal voorbeelden geven: ‘Het grootste goed is om het bevel te hebben over de metafoor’,stelt Aristoteles. Waarop Albert Einstein het volgende aangeeft: ‘De intuitie is een hemels geschenk en de ratio een trouwe dienaar. Wij hebben een samenleving gecreeerd waarin de dienaar wordt aanbeden en het geschenk vergeten. Wij zullen de problemen van deze wereld niet oplossen op hetzelfde denkniveau waarop wij zaten toen we ze creeerden. Meer dan al het andere vraagt deze nieuwe eeuw om een ander denken; wij moeten ons denken dat gebaseerd is op materialistiche analyses van de wereld om ons heen aanvallen met bredere, multidimensionale perspectieven. Huib Kraaijeveld gebruikt de metafoor om zijn reis door de wereld die Lyme heet van een toelichting te gaan voorzien. Hij heeft het over de cruciale rol van Vrienden op Heldenreizen. En dat het boek “In de ban van de ring’ van Tolkien hem deze weg heeft gewezen zal absoluut geen toeval zijn. In zijn toelichting schrijft hij verder over het belang van een metafoor het volgende: ‘de functie van een metafoor is om je te verheffen als je somber of verontrust bent. Een metafoor kan je jouw gevoel voor humor teruggeven dat bij de reis van Lyme wel eens verloren kan gaan. Metaforen geven een perspectief op lange termijn, een stimulans voor jouw veerkracht die je nodige hebt als het zoveelste bezoek aan een arts niet heeft geleid tot de juiste diagnose of bevredigende hulp voor jouw vriendin (of dochter!) met Lyme. De metafoor van de Heldenreis ( nogmaals uit In de ban van de Ring) waar Kraaijenveld op doelt, kan je eraan herinneren dat de manier waarop jullie samen deze weg bewandelen wel eens een doel op zich kan zijn. Soms zijn we zo gefixeerd op de horizon waar de ons beloofde schatkist staat dat we over het hoofd zien dat het pad waarop wij lopen geplaveid is met edelstenen. Een Teken aan de Wand: ISBN / EAN 978-94-92286-04-8


IMG_9360


IMG_9361