Tag: Labbekakken

Het werd een keer tijd!

Zal niet direct beweren dat de lamlendigheid toeslaat, maar het is uitstekend labbekakkenweer. Waarbij de gemiddelde bar-b-que waarschijnlijk voor hetere vuren heeft gestaan. Maar mogelijk is het niet veel meer dan een vorstelijke overdrijving, hetgeen mij in de regel niet geheel en al vreemd is. Verkoeling zoeken en temperaturen die er dit keer tergend veel toe doen. Waardoor de prikkelbaarheid van de gemiddelde mens in hoge mate toeneemt, de interne donderwolken er niet om liegen en de afkoop van dit geheel veelal te wensen overlaat. De drank die rijkelijk vloeit en de terraseigenaren zich opmaken om een veelheid van bankbiljetten aan de kluizen van de verschillende banken te doen toekomen. En Griekenland zich opmaakt om… maar dat zal in de aankomende dagen duidelijk worden. De Tour die zijn proloog achter de rug heeft, het vele geel dat zorgt dat anderen mogelijk groen uitslaan en het rood van de tomaat de bolletjestrui naar de keel vliegt. De salades die voor een belangrijk deel dit geheel zullen gaan garneren en ik… heb daar eigenlijk helemaal niets mee. Hooguit dat de eerder geschetste elementen er voor kunnen gaan zorgen dat de roekeloze hoogtepunten zich laten vertalen naar een eerste Nederlandse etappewinnaar, waarvan mij de naam op dit moment niet te binnen schiet. Ach arme ik, doe niet veel meer dan ervoor zorgen dat ook dit bericht enige kleur aan het geheel weet toe te voegen, hoewel ik dit op hetzelfde moment ten zeerste betwijfel. Maar er staat voor vandaag tenminste iets op mijn blog. En dat met de wetenschap dat het straks een eenvoudige edoch voedzame maaltijd zal gaan betreffen, althans wanneer de piepers zich laten jassen, de sla van enige zuren wordt voorzien en wij in stille afwachting zijn van hetgeen de avond ons zal gaan bieden. Maar voorafgaand aan dit geheel zullen de kippen worden gevoederd, de tuin wederom besproeid en de katten zich rollebollend over de vloer verpozen. Neen, ogenschijnlijk geen last van de warmte hoewel de eenvoudige mens zich ook daarin kan vergissen. Zomer in Nederland: het werd een keer tijd!