Tag: Kleur Bekennen

Kleur bekennen…

Geen winters tafereeltje. Want stel dat dit als obligaat wordt gezien. En door dit te stellen geef ik mijn voorkeur enigszins bloot. Een bekken in Kranenburgh mocht zich vanmiddag op een bezoek mijnerzijds verheugen. En dat ik daar de gelegenheid te baat heb genomen om wat (foto)boekwerken door te bladeren, zij mij op voorhand vergeven. Dat ik, bij nader inzien, toch nog met een boek thuiskwam was gelegen in het feit dat dit een circustekeningen boek betrof. Waar voor de buitenstaander op het niveau van een kind tekst en uitleg in terug te vinden was. Hetgeen mijn ietwat beperkte collectie (wat heet!) toch van een aanvulling wist te voorzien. Dat het Nationaal Nederland circus Renz een tweede kaartje gratis aanbood, doet dit keer wat wrang aan. Renz is immer failliet. En de Nederlandse Staat is zo vrij geweest zich over de ‘spullen’ te ontfermen om op die manier een ton aan euro’s binnen te halen. Waardoor wederom geld bepalend is voor het ongeluk van anderen. Circus. Ook weer zo’n uit de hand gelopen interesse. Zowel op het gebied van fotografie als het verzamelen van modellen. Naast de boeken die ik in de loop der tijd heb verworven. Ja, ik ben een fervent verzamelaar tot groot ongenoegen van mijn partner. En de illusie dat de kapitalen die daarmee gemoeid waren ooit nog eens geld zouden kunnen opbrengen, die illusie heb ik reeds lang geleden achter me gelaten. Sprookjes bestaan nu eenmaal niet, tenzij ik zelf in die sprookjes blijf geloven. En dat geloof hang ik tot de dag van vandaag nog aan. Alleen… ik kan het niet direct een geloof noemen. Niet in de zin van een religie, laat staan in de vorm van een levensovertuiging. Noem mij echter een iemand die niet op de een of andere manier met verzamelen bezig is. Al was het slechts in gedachten, zijn het zinnen dan wel gezegden die de mens in zijn of haar geest heeft opgeslagen om, op een bepaald moment in zijn of haar leven, daar anderen deelgenoot van te maken. Opdat de ander een mogelijk andere kijk op de persoon in kwestie wordt toegedaan. Want wat weet ik van mezelf in de relatie tot een ander”! Feitelijk niets. In sommige gevallen een beetje maar het merendeel van de mensheid heb ik niet mogen kennen. De stukjes die ik echter heb leren kennen zijn meer dan de moeite waard. En dat wil ik op deze zondag wel even kwijt. Was het alleen maar vanwege het feit dat een witte wereld er nu eenmaal anders uitziet dan de grauwe dagen die recent achter ons liggen. Opdat ook deze bijdrage, dit bericht, kleur bekent. Een witte weliswaar en juist dat kenmerkt zich niet direct als kleur…


IMG_1069


IMG_1070