Tag: Kees Kolaria

Er was eens en nu is er…

Geenszins chaos. Eerder een werkplaats dat doet denken aan een atelier. Waar creatieve gedachten kunnen leiden tot uitwerkingen die er toe doen. In die zin dat de creativiteit van de kunstenaar van alle kanten te bespeuren valt. Of dit nu gaat om een boekwerk, een creatuur waarin een zandloper de spil van het bestaan vertegenwoordigt, dan wel een lamineerapparaat dat ergens verscholen is, of een machine die in staat blijkt te zijn niet alleen gaatjes te maken, maar dit ook nog eens weet te ringeloren. Dat wil zeggen dat een ringband tot de mogelijkheden behoort. Ik doel dan op het atelier van Kees Kolaria. Waar wij vanmiddag een eerste brainstormsessie achter de rug hebben om het idee dat simpelweg door een carnet in mijn bezit is gekomen om te zetten in een ringbandboekwerk met een beperkte oplage van een tiental exemplaren. En waarbij de hand van de meester een uitwisseling zal gaan krijgen met de lens van mijn toestel. Waarbij de inleiding nog een vorm dient te gaan krijgen en waarbij de tijdsdruk, als in vele andere gevallen, absoluut niet de kans zal krijgen om hier een rol in te gaan spelen. Nu is dat niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat wij reeds jaren geleden de pensioengerechtigde leeftijd zijn gepasseerd. Maar dit terzijde. Nadat gisteren het project deuren gestalte heeft gekregen is het vandaag dus de beurt aan Kaas Kermis, een titel die veel wegheeft van het feit dat ook hier een link te verwachten is naar de stad waar de beelden zijn vastgelegd. Alkmaar, en dat het hoofd van Victor Kaas Kloos dit keer zal gaan ontbreken. Tenslotte kun je vaak niet om deze persoon heen en heb ik er alles aan gedaan om zijn glansrol wat minder op te gaan poetsen. Hoe vaak deez’ man reeds met kop en schouders een rol weet te spelen tijdens de vrijdagse en dinsdagse kaasmarkten, valt waarlijk met geen pen meer bij te houden. Alleen… er dient nog een inleiding te komen en daar zal ik me in de aankomende tijd mee bezig gaan houden. Mogelijk onder de noemer van ‘er was eens en nu is er…’ of iets in die richting. En waar mogelijk wat nostalgische herinneringen een rol kunnen gaan spelen, zal het met name het huidige tijdsbeeld zijn wat in de nabije toekomst wederom een rol kan gaan spelen. In die zin dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ mogelijk ook in hun tijd met een vergelijkbaar nostalgisch gevoel zullen worden opgescheept!


IMG_9159


IMG_9161


IMG_9160


IMG_9162