Tag: Joden

Zaterdag en de voorspelbare geneugten!

Zaterdag, 27-12-’14.

VADER

Waarom hebt Gij mij verlaten””

Klonk het snikkend van het Kruis.

Maar het mocht geen donder baten,

want de Vader gaf ‘niet thuis’.

Vader hield in later jaren

Ook niet bijster van gezeur

En ook Rome’s martelaren

Riepen voor een dichte deur.

Vader bleek ‘niet thuis’ te geven

Steeds als je Hem nodig had

En het hielp niet, om het even

Hoe je smeekte, vloekt’ of bad…

Laatst nog: Twintig miljoen Russen,

Joden, zowat zes miljoen…

Vader was niet thuis intussen,

Die had elders iets te doen…

‘Ondoorgrond’lijk zijn Zijn wegen…’

Maar men weet wat dat beduidt:

Op een vraag wordt steeds gezwegen:

‘Waar hangt Vader nou weer uit”‘

Spreekt geenszins spreekwoordelijk voor zich, hoewel Kerkgenootschappen zich daar op voor laten staan. Waar is het hallelujah gebleven” Verdwenen bij de dood van Alexander”!

Scroll Up