Tag: Jan van Heumen

Vangnet


IMG_5387
John. Dood. Herman. Dood. Valerius. Dood. Een dodenakker. Vol doden. Een tuinman. En de dood. Een kerkhof zonder kerk. Dood. Een begraafplaats. Dood. En zo blijft de dood welig tieren. Alsof de dood niets beters te doen heeft…


IMG_5370
Overeenkomsten kunnen desondanks verschillen. Ogenschijnlijke overeenkomsten verschillen des te meer. En juist dan valt mijn oog op die verschillen en probeer ik daar alsnog een overeenkomst aan te koppelen. Hetgeen soms lukt maar veelal jammerlijk faalt. En juist in dat falen vormt zich dan weer een nieuwe kracht. Of, liever gezegd, ontstaat er een andere kracht. De onmetelijke kracht van de feilbaarheid. Iets wat de mens bij leven gegeven is. Falen en feilen, hetgeen met elkaar overeenkomt. Maar juist door de andere letters van elkaar verschilt. Dit is geen causerie, geen verklaring maar een gedachte die ergens ontspringt. Gelijk een bron uit kan groeien tot de kracht van een rivier, die er niet voor terugdeinst om buiten de oevers te treden. Een kracht ook die zich met tomeloos geweld van de meest onschuldige zaken meester weet te maken. Een mens, een dier, een boom, een boot, een brug, een laken dan wel voedsel dat verloren gaat. En waar de logica ophoudt te bestaan, het ongetemde krachten zijn die zich geenszins laten bedwingen, garant staan op de grens van leven en dood. Het zijn van nietig zijn…


IMG_5371
Het zijn weer eens mijn kronkels die met mij aan de loop gaan. Hetgeen besloten ligt in de dag van gisteren. Een dag met die andere Jan, die mij iedere keer weer weet te verrassen. Waar Zorgvlied op het programma was komen te staan, een blik gericht op het oosten, wast het nu het westen dat ons doel bepaalde. Buitenveldert. Een plek die hem bracht bij het graf van zijn ouders en grootouders. Een plaats die zich kan koesteren in een wat snijdende wind en een overdaad aan zonlicht. Een plek waar het voor even goed toeven is. Met de nadruk op even. Een eeuwigheid die zich voor een belangrijk deel aan de werkende mensheid onttrekt. Tot het moment waarop blijkt dat ook mijn naam wordt doorgehaald. In dat grote boek waarin de data vermeld staan, zonder daar direct weet van te hebben. Tenzij… er een beroep wordt gedaan op anderen. Zij die de macht en de kracht bezitten om op die bepaalde troon plaats te nemen: macht en onmacht waarbij Euthanatos een wezenlijke rol in het geheel van zijn wordt toebedeeld. Een zachte dood, door mensenhand geleid. Wanneer de vangnetten het af laten weten. Gelijk de netten in de desolate omgeving van wat ooit de Valeriuskliniek was. Waarbij juist de hal een aangewezen plek was om te pletter te springen. De tegels in diezelfde hal dewelke mogelijk nog wat laatste resten in hun aderen verbergen. Te weinig om daar nog een DNA-profiel uit te destilleren laat staan de pijn te verzachten. Jan Arends staat momenteel weer in de belangstelling. En het zijn woorden van Keefman die zich richt op een behandelaar: hij noemt hem vriend en wil zich geheel en al in zetten voor het heil van de psychiatrisch gestoorde medemens…


IMG_5385 (1)


IMG_5393