Tag: Heikel

KNAGEN!

Woensdag, 21 september 2016. STEEDS
ZO RAAKT DE BRON / VAN WETEN STEEDS / MEER EN VAKER / ONBEKEND, ZO TASTEN / WIJ STEEDS VERDER / WETEN, DUISTERT HET / VERLEDEN DWALEN WIJ / OP ZORGVULDIG ONDER / HOUDEN KUNSTGRAS / IN EEN GEKUNSTELDE / MAATSCHAPPIJ, ZIJN WIJ / DE VLOEK VAN EENS / EEN ZONDE WEGVOERT / UIT EEN RIJ, GEWETENLOOS / ZIJN SCHEPSELS VAN EEN / LAGER SOORT, MAAR WIE / BEPAALT DIT, IN HET DUISTER / DAT STEEDS MILDER LICHT / VERBOOD” / ZIE DE BRON HET LICHT / STEEDS LATER, VERDER VOERT / DE STROOM, HET LICHT DAT / FLAKKERT EVEN WAKKERT KWAAD / WORD IK, IK // DROOM / STEEDS VERDER WEG VAN / MIJ / EN LAAT STEEDS MINDER / BLIJKEN. Het is in de regel een spel van woorden, waarbij de hak en de tak er minder toe doen. Waarom ik schreef is mij een raadsel en waar het raadsel ophoudt, is sprake van een nieuw begin. Neem nu SPEL.
ALS AARDE WIND EN REGEN / WINT DE AARDE VAN DE WIND / DE DROPPELS STRIEMEN DOOR / HET RUISEN, HALMEN ZOEKEN / HOUVAST AARDE, WIND / DE AARDE KOESTERT TRAAG / DE VLOKKEN DWARRELEN / DOOR DE WIND WAT AARDE / WEGVOERT OP DE GOLVEN / DEINEN DUINEN LAND / DE REGEN VOCHTIG IN HAAR / SCHOOT, EEN VEILIG VUUR / VERBERGEND SCHIET ZIJ UIT / SPUWT VLAMMEND KOKEND / MAGMA STOLT, OMHELST / DE DROPPELS LUCHT REST / WAT ER WAS, WAS AARDE / VUUR EN REGENDROPPELS / WIND WINT WATER WAST. En daar zul je het vandaag mee moeten doen. Niet alleen tot mijn genoegen…


img_4596


img_4599