Bericht Tagged ‘Haarlem’

Even niet!

Geplaatst door Wik 30 december 2018

Het blijft een kwestie van Meiden en Persen. Of misschien wel van Mijden en Laten gaan. Of misschien toch wel van Meden en Perzen. Maar dat is een Wet. En wanneer een wet in opspraak raakt, kan het niet zo zijn dat de burger getuigt van burgerlijke ongehoorzaamheid. Althans, wanneer die burger denkt in zijn […]

Tags: , ,

Een rondje om.

Geplaatst door Wik 19 november 2016

Naar Haarlem dit keer. Tussen de buien en de hagelstenen is het droog. De zon schittert op het natte asfalt, verblind wanneer dit uitkomt en laat de automobilisten het gas terugnemen. Gewend als zij zijn aan de dagelijkse files. Niet alleen de economie trekt aan, maar ook de navenante stroom aan automobielen. En waarschijnlijk maakt […]

Tags: ,

R(e)idders van Het VOLK.

Geplaatst door Wik 26 september 2016

Wanneer het de Koning behaagt om namens zijn onderdanen Het Volk te gaan ridderen, kan het haast niet anders zijn dan dat Joep, Wigbolt en Bert aangenaam verrast zijn. En dan te bedenken dat het dit keer geschiedde in een uitverkochte Stadsschouwburg in Haarlem, alwaar de voorzitter van het Stichtingsbestuur niet alleen de huidige Burgemeester […]

Tags: , , , ,

daa, daa, ta, daa, daa, ta, daa, daa, ta

Geplaatst door Wik 24 januari 2014

Zolang de wereld doordraait, hoef ik me nergens ongerust over te maken. Zo simpel wil ik het dit keer wel stellen. Anders wordt het wanneer iemand besluit om, bij een bepaalde gelegenheid, fotografie in het spotlicht te brengen. Zoals de directeur van het Frans Hals museum doet bij zijn naderende afscheid. De Hallen in Haarlem […]

Tags: , ,

Waanzicht

Geplaatst door Wik 15 november 2012

Dat het mij ontbreekt aan enig inzicht, behoeft geen twijfel! Dat ik ooit heb blijk gegeven van enig inzicht, idem. Neen, liever gunde ik mezelf een blik op enig uitzicht. Een manier om wat overzicht te kunnen bestendigen. Maar wat is daar nog van overgebleven?! Geen enkel idee. Dat ik nu tot deze conclusie kom, […]

Tags: , , , , ,

Sentimental Journey

Geplaatst door Wik 8 juni 2012

‘Alles naar wens?!’ En ik houd mijn reactie nog even voor mij. De volgende vraag laat zich raden: ‘heeft het u gesmaakt?!’ En ook dit keer besluit ik mijn reactie nog even voor mij te houden. Niet veel later loop ik naar de uitgifte balie. Ik kom tot de volgende formulering: ‘die pizza was niet […]

Tags: , ,

Stop Making Sense

Geplaatst door Wik 22 december 2010

Alles gaat ineenzin door liet ik ooit uit mijn pen vloeien. Voorzag dit van een cijfercode: 21-12-1991. Gisteren kocht ik een dagretour. Alkmaar Noord / Haarlem. Geldig op 21-12-2010. Eur 11,90 Vandaag is gisteren gepasseerd. En was er het voornemen om naar Rotterdam te gaan, dwaalden wij wat door Haarlem. Jan met een hielspoor en […]

Tags: , , ,

mijn moeder en de koppen

Geplaatst door Wik 9 september 2010

De stukken die mijn moeder schreef en weer naar boven kwamen, nu nog niet zo lang geleden, dienen nog, in bepaalde zin, een einde. En dat einde vanuit mijn opinie komt vandaag. Een einde wat ik schreef in 1991. Op 22 november. 22-11-1991. Een wat bijzondere datum. Want ik schreef weer in een aanval. Geen […]

Tags: , , ,