Tag: Geschiedenis

communicatie

Als Alfred het erover heeft vandaag weer zo vrolijk te zijn, hoeft dit niet voor anderen te gelden. Of opgeld te doen. Want geld alleen maakt niet gelukkig. Daar is meer voor nodig! Bijvoorbeeld een balk om het slijk der aarde overheen te smijten. Daarnaast zal de neiging van datzelfde slijk ervoor kunnen zorgen dat het blijft rollen. Want als dat slijk niet meer rollen kan, wordt het in het leven een ietwat troosteloze boel. Althans, dat is mij bij gebleven. Simpelweg door een herhaling onder ogen te zien. Van iemand die voor het eerst dat miljoen wist te verdienen. In die show. Ooit op de beeldbuis. Weekend miljonair. Het juiste antwoord wist te geven. Verrassend. Eigenlijk heel bijzonder verrassend. Vooral als je hebt nagelaten ooit een blik op die show te werpen. Het was dan ook in Beeld en Geluid. Alwaar vandaag een kakofonie van geluiden zich presenteerde. Waar, voor een tweede keer, mijn gastvrouw Astrid Joosten heette. En waar die magische ring veel verborgen beelden tevoorschijn wist te toveren. Een beetje à la Ton Lensink. Iets van een tovenaar. Ti ta of zoiets. Of eindelijk dat fragment wat mij nog goed voor de geest staat: Morgen gebeurt het. Met diezelfde Ton Lensink in de rol van Professor Plano. Voorbij echter, voorbij die tijd.
 


iGer.nl
Nu had ik vandaag ook niet veel op met Hadimassa. Edoch, toen ik beelden onder ogen kreeg, viel het mij op dat ik nu met heel andere ogen keek. Zeker als de clichémannetjes in een jeugdige uitvoering hun ideeën omtrent het toenmalig wereldbeeld gingen spuien. Waarin de wetenschap zich in de persoon van een tweelingbroer van Chriet Titulaer manifesteert. Waarbij met een zeker scherp oog mogelijk de persoon van Wim de Bie te ontdekken valt. En Kees van Kooten slechts zichzelf hoeft te zijn. Waar Ton van Duynhoven zich in velerlei bochten wringt maar dit op een wijze doet waarin hij echt een Chinees van origine is. Of de wereld eindelijk kan verkopen waar vele politici in Nederland denken het octrooi op te hebben: het verkopen van gebakken lucht. Anders gezegd, een winkel openen die het moet hebben van de verkoop van niets. Een dame de winkel binnenkomt en tweehonderd gulden achterlaat omdat haar partner alles al heeft. Behalve niets. En Ton besluit, nadat de kassa heeft gerinkeld, dat hij ook vandaag niets heeft omgezet.
 


iGer.nl
Voorzitter, om te beginnen ben ik u wederom excuses verschuldigd. En als premier begrijp ik als geen ander hoe belangrijk het maken van excuses is en hecht er dan ook aan om die excuses nu dan ook daadwerkelijk te maken. Dus voorzitter: excuses. Die excuses… wat een raar woord eigenlijk, hè” Als je het vaak achter elkaar zegt. Excuses-excuses-excuses-excuses. Daar had ik het nog met iemand op dance-valley over, maar dit terzijde. Die excuses zijn ook inherent aan de gedoog-constructie die we zijn aangegaan. Excuses nog daarvoor, want in die gedoog-constructie die we zijn aangegaan hebben we de steun van andere partijen bij tijd en wijle hard nodig en daarom is het nu mijn taak als premier om er op dit moment niet te veel woorden aan vuil te maken en gewoon mijn excuses aan te bieden want als er iets is wat mijn maandenlange ervaring als premier mij heeft geleerd dan is het wel dat ik de oppositie serieus moet nemen of beter gezegd: moet veinzen dat ik de oppositie serieus neem. Want laten we elkaar geen mietje noemen voorzitter, daar meen ik dan natuurlijk geen sikkepit van. Waarvoor excuses.
 


iGer.nl
Een Strip Up door John Schleipen. In de Spits van vandaag. Beeld en Geluid, Media en Entertainment. Manieren om te communiceren. Een woord waar ik geregeld last van heb. Ik krijg daar namelijk imaginaire jeugdpuistjes van. Want alles dient met iedereen te communiceren. Als er niet wordt gecommuniceerd, heeft het er veel van dat het totale raderwerk stilvalt. Dat de stilte ras om zich heengrijpt en dat iedereen er alles aan doet om die ogenschijnlijke stilte maar zo rap mogelijk te gaan vullen. COMMUNICEREN. Een woord wat met grote letters geschreven dient te worden. Niet alleen via beeld en geluid. Maar liever ook nog met een toefje emo. Ook daar draait de wereld vandaag de dag door rond. Want dat de wereld draait ondanks het feit dat DWDD niet op het scherm te vinden is, heeft simpelweg te maken met die vacante komkommertijd. Waarin de komkommers weer bezig zijn met een vorm van revival. Geen kans meer lopen om doorgedraaid in een pot van Kesbeke de schappen te gaan vullen. Of anderszins aan een zinnig einde te komen.


iGer.nl 
Neen, het is niet aan mij om mijn commentaar aan de wereld te gaan hechten. Er kond van te doen. Gelijktijdig vind ik het zeer gepast dat juist door zo’n instituut als Beeld en Geluid (sinds 1 juli 2011 vrij toegankelijk met de Museumjaarkaart!) er alles aan doet om zestig jaar beeld en geluid in een retrospectief beeld aan ons voor te schotelen. De grappen van weleer en de grollen in een ander tijdsbeeld onder onze neuzen te wrijven. Want het blijft een gegeven dat de mensheid zich herhaalt. Het vervelende is alleen dat die geschiedenis veelal verloren gaat…

Scroll Up