Tag: Gekte

Dromen vangen

Ik waak. Mijn ogen wijd open, mijn oren gespitst. Mijn voeten geplant in de aarde, klei, het zand. Ik sta. Ik sta vast. Ik sta stil. Ik kan niet verder. Geen verleden, noch een heden, laat staan een toekomst. Niets. Niets van dat alles. Ben ik nog iemand” Niemand die me kent. Niemand die mij gedag zegt. Ik ben voor niemand iemand meer. Niemand meer!
Ik droom. Ben los van mijn wereld. De wereld draait rond mij. Ik droom in mij. Ik stijg op. Naar een hemelsblauwe lucht. Een wolk van ballonnen. Vol tekens. Van mijn leven. En de rest” Ik ben weer iemand! Kijk naar mij! En laat mij los.


iGer.nl
‘Zomaar ben ik op een goede dag mezelf kwijtgeraakt. U vraagt of dit moeilijk was” Welnee, in feite was het een appeltje. Of een eitje. Daar wil ik vanaf zijn. Niet dat ik mij in mijn onschuld verloor, mijn onschuld was ik reeds lang geleden kwijt geraakt, maar door die medicijnen had ik mezelf niet langer in de hand. De toegereikte handen wees ik dan ook op voorhand af. Waarom zou ik het niet, net als ieder ander, zelf kunnen rooien…”! Zeg nou zelf, dat is toch normaal”!’
‘Neen, zegt U” Dat begrijp ik niet. Net was ik toch nog in gesprek met U” Wat zegt U” Met mijn schaduw” Nou, het is dat U het zegt. Anders zou ik nog in mezelf gaan geloven!’


iGer.nl
‘Droomvanger”! Mijn zolen! Neen, mijn bloed tappen ze af. ‘s Nachts. Terwijl ik juist dan de slaap der onschuldigen slaap. Het kindeke in mij weet dat juist dan alle onschuld van de wereld in mijn kribbe komt. Onschuld! Ja, dat zeg ik. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen! ONSCHULD! ZUIVERHEID. En deemoed.’
Maar nu is er dat bewijs! Nu weet ik waarom ik ‘s morgens iedere keer weer zo lamlendig opsta. Omdat ze het s’ nachts bij mij komen halen. Ze tappen het af, de lamstralen. Als ware ik het lam Gods. Weet dat ik het ooit op hen zal verhalen!’


iGer.nl
Waar dit nu weer op slaat”
Heel simpel dit keer: Dromen vangen in foto’s voor Kunst6daagse Heiloo.
Heiloo- Dromen heeft iedereen. Maar hoe breng je die zo origineel en creatief mogelijk in beeld” Daar draait het om in de fotowedstrijd ‘Dromen’ van Stichting de Buitenkans en GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo.
Stichting De Buitenkans en GGZ Noord-Hollnd Noord hopen met dit fotoproject ‘een brug te slaan tussen bezoekers van de Kunst6daagse en hun medeburgers met psychiatrische problematiek’
Volgens de organisatie ontstaat door het bekijken van de foto’s nieuwe beeldvorming.
Een loffelijk streven. Waar ik van harte een steentje toe bijdraag. Al was het alleen maar omdat de gekte mij nog steeds aan het hart gaat. Vandaar ook dat van harte. Om mijn eigen hart weer in wat rustiger vaarwater te krijgen. Al was het alleen al daarom…
www.de-buitenkans.org