Tag: Gekte

Verwarring al om…


iGer.nl


iGer.nl
Sommigen hebben ‘t. Anderen hebben het. En nog weer anderen hebben Het. De laatsten die HET hebben, halen veelal het nieuws. Meestal doen we het bescheiden. En als we het doen, laten we ons daar niet op voorstaan. Want stel je nu eens voor dat derden gaan vragen hoe het ons bevalt” Stel je dan voor dat het eens een keer niet bevalt. Dan komt al snel die mond vol tanden te voorschijn. En als dat dan het geval is, wil er ook nog wel een ‘trekkeneur’ tevoorschijn komen. Zo een die, in het verleden, er geen moment over na moest denken, na een enkele blik in een andermans aangezicht: ‘trekken!’


iGer.nl
Waardoor, naderhand, de ander die mond vol tanden werd bespaard. Daar een Meulengracht tegenaan werd gegooid, en de gebitten veelal in een gebittenbakje verbleven. Vreugdeloos op het nachtkastje, en op het laatst zichtbaar in een glas. Ach, in die tijd was er aan een gek geen gebrek: als zij iets zeiden niet te verstaan en murmelend zijn velen van ons weggegaan…


iGer.nl


iGer.nl
‘Psychiaters moeten achter hun bureau vandaan en de wijk in gaan!’ Simpeler kan Marleen Barth van GGZ Nederland het nieuwe akkoord dat gisteren is gesloten over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg niet samenvatten. Psychiaters en hun teams moeten straks bezoekjes afleggen bij patienten die ondanks hun ziekte niet meer worden opgenomen in de kliniek. Want door meer patienten thuis te wonen tijdens de behandeling kan het aantal bedden in de psychiatrische klinieken fors worden teruggebracht. En dat scheelt weer geld. Afgesproken is dat het aantal bedden in de Ggz-instellingen ten opzichte van 2008 in 2020 met een derde zal zijn afgenomen. GGZ verandert, wat mij betreft, in Ggz. Waarbij de twee laatste letters garant staan voor de inkrimping die Minister Schippers voor ogen heeft. Het geheel doet mij nogal sinister aan, zeker gezien de afgelopen dagen. Het is een doffe ellende op de Helgracht. Viezigheid, rook die opstijgt uit smalle steegjes en sinistere figuren zorgen ervoor dat het betreden van het Luttik Oudorp in Alkmaar geen pretje is.


iGer.nl


iGer.nl
Bij binnenkomst predikt de priester de gracht niet te betreden als men zonden heeft begaan: “Gij zult de pest vinden of de pest zal u vinden! Bekijk uzelf nader voor u deze gracht betreedt!”


iGer.nl


iGer.nl
De pest – ook wel de zwarte dood genoemd – was namelijk een straf van God, die geen genade kent. Pestlijders zullen passanten aanklampen voor voedsel en water, melaatsen vragen om medelijden en gevangenen smeken om vergiffenis of vrijlating. Doodgravers vervoeren slachtoffers van deze enge ziektes en de beul straft veroordeelde gevangenen op lugubere middeleeuwse wijze.
Wie de regels in acht neemt, heeft niets te vrezen. Een overtreding is echter snel begaan…

toen… en nu”!

 


iGer.nl
Clientenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zetten een programma op die de stigma’s over de GGZ moeten wegnemen. Patientenorganisaties zetten zich in om een elektronisch patientendossier te ontwikkelen, dat door de patient zelf wordt beheerd en waarin informatie uit de behandeldossiers voor de patient inzichtelijk terug te vinden is. Zorgaanbieders gaan het gebruik van dwangtoepassingen verder terugdringen. Ieder jaar stijgen de uitgaven voor de GGZ met vijf procent. Voor 2013 en 2014 is afgesproken dat de structurele jaarlijkse uitgavengroei uitkomt op 2,5 procent. En de voedselbanken zijn iedere week te vinden in alle supermarkten.


iGer.nl
Daarnaast vallen steeds meer mensen door het vangnet van de bijstand, gezien het gegeven dat de eigen bijdrage in de zorg jaarlijks met 25 procent toeneemt. Na jaren van stilstand, valt een stijging te ontdekken van mensen die een natuurlijke, eenzame dood zijn gestorven…


iGer.nl