Bericht Tagged ‘Gaven’

Gaven

Geplaatst door Wik 24 augustus 2012

De gave van het woord… nu valt dit, op het eerste gezicht, over het algemeen wel mee. Niet dat niet ieder momenten heeft gekend waarop een woordenstroom hakkelend over de lippen is gekomen, dan dat er momenten zijn waarbij de stomheid alle woorden heeft geslagen, dan wel waarop een bewust eeeh, de betrokkene de gelegenheid […]

Tags: , , ,

G oede G aven G ods

Geplaatst door Wik 17 april 2010

Een kerk. Ontvolkt. Niet door de week maar juist op zondag. De dag des Heren laat zich lezen. Het liefst op zaterdag. Als de rust van het dagelijks bestaan zijn beslag krijgt. Het plein een meer dan desolate indruk maakt. De wereld uitgestorven. Een stem tegen een muur doodslaat. Een boek. Laat zich lezen. Het […]

Tags: , , ,