Tag: Fotocafe

G's kracht


iGer.nl

g-kracht

En dan loop ik in de stad. Alkmaar. Een plaats die mij iedere keer opnieuw weet te verrassen. Neen, dat is niet correct. Een stad die ik iedere keer weer anders leer kennen. Door mijn ogen de kost te geven.
Zou mij kunnen vermaken met een zachtmoedig regenbuitje wat ijs doet smelten en mensen de kans geeft te ontdooien. Kan laten ontdooien. De blikken die ik zag waren zeer recht. Ook vandaag waren mensen onderweg, gehaast. Gericht op doelen. Wilden scoren misschien. Door het fraaie weer. Weer droegen zij pakken de winkel uit. Plastic tassen vol. Mogelijk dat de portemonnee leeg was. Geen cente’ te makke’. Wel voorzien van een klein kaartje. Ook plastic.
Goed voor een code. En het bedrag. Geen zicht op het plus dan wel het min teken. ‘U heeft betaald.’ ‘Tot ziens!’ Of misschien wel tot genoegen. Uitgesproken en niet afgedrukt. Dan welt de vraag tot welk genoegen op. Van de leverancier” Zeker van de klant. En mogelijk nog meer van de bank.
Want crisis of geen crisis, het zichtbaar maken ontgaat mij volkomen. Mogelijk wil ik dit niet zien. Of kan ik het niet zien. Omdat mijn ogen op een andere manier geprikkeld worden. En van andere kost worden voorzien.
Komt dan wel weer mooi uit. Want stel je voor dat ik zou nalaten om mijn indruk van vandaag aan gisteren te koppelen. Wat ik zeker weten doe. Opdat gisteren in vandaag overgaat. ‘Een andere dag, een andere weg. Another day, another road.’Tekst en muziek: Muskee, Gelling en Brood. Cuby and his Blizzards. Muziek. Emotie. Emoties. Herkenning. Herinnering. Andere tijden, herkenbare muziek. Goede tijden en slechte tijding.
Omdat gisteren Antonie Kamerling een einde aan zijn leven maakte. Het leven niet meer aankon. Terug ging in zijn tijd. Geen toekomst meer zag. Zijn kansen verkeken. Zijn toekomstmuziek stokt. Zijn geluid verdween. Zijn stem niet verloren hoeft te gaan. Door geluidsdragers. Maar dat geluid toen anders was. En dat ook was. Omdat ook ik toen anders hoorde.
En nu de last van het ouder worden met mij meedraag. Hoewel last” Mijn Herzen vlakken wat af. Mijn tonen worden minder. Zo ook mijn actie radius.
Ook dat is normaal.
Ook dat is een gegeven wat voor zich spreekt.
Juist dan is het bijzonder dat mijn oog op die spreuk viel. ‘Waak en bidt.’ Een oprechte spreuk. Mogelijk uit een andere tijd, maar toch”


iGer.nl
Een bijzondere willekeur tentoon spreidde. Want ik ging de stad in om te kijken. Uit te kijken naar Kiek. Want ik zou erin staan. Met een Lokaal einde: ‘Afscheid van de zomer’. Boven de echo van. Fotograaf Wik nam deze foto onlangs bij de Sluistuinen in de buurt van de Koedijkervlotbrug en noemde hem ‘Afscheid van de zomer’. Wik plaatste de foto in het Kiekalbum. Boven een foto van Rian van Dam die droog op de wipkip gaat. Een wethouder die droog op een wipkip gaat. Op het speelveld van Vrijeschool de Sterrenzanger in de Mercurius straat. Zoiets verzin je niet! Vandaar dat het in de staat!


iGer.nl

Anita

Fragmenten, in zekere zin. Fragmentaties. Alsof woorden uit een zeker verband worden gerukt. Of dat het zinnen zijn die hun verband verliezen” zoals wij ons vanavond in het fotocaf” verloren. Leg vast. Neem het groot en doe het klein. Daarna maken wij contact. Door af te drukken. Contactafdrukken. De Soci”teit. Vernieuwend voor ouderen. Gedreven door Anita en Frits. Gedreven Frits en Anita. Om het even anders te stellen. Een kennismaking. Het bekende rondje. Maar nu in de kroeg. Een tweetal te laatkomers. Voor zover daar in een kroeg sprake van kan zijn. En de dubbele opdracht. Voor deze avond door de contactafdrukken en door het drieluik wat ons door Erik werd voorgeschoteld. En de entree van Jan. Ton als ‘leading man’ en de aftrap die kon worden gegeven. En ook onder ons ontspon zich een ware gedrevenheid. Als al die klikken zouden klakken was een koor van krekels verloren gegaan…


iGer.nl
er kwamen ongekende krachten vrij. G’s krachten. Ofwel de versnelling t.o.v. de vrije val, g-kracht of g-force. Maar vaak komen er ook totaal andere krachten vrij: krachten vanuit het onbenoembare, zoals iets wat kan doen denken aan gedachten die vrijelijk de ruimte in gaan. Zich mengen met de kosmos en daardoor andere sferen weten te bewerkstelligen. En dan opeens, omdat het onbenoembare toch door de mens benoemt dient te worden, er een Goddelijk plaatje kan gaan ontstaan. G’s krachten. Maar dan vanuit een totaal andere invalshoek. Bijkans een onvalshoek. Waarbij de ge weggevallen is. En daardoor weer benoembaar dreigt te worden. Vandaar:

G GLORIE

Zo waarlijk

helpe mij

G’s woord

zo moeilijk

duiden.

Zo waarlijk

helpe ik

mijzelve

zo waarlijk

leef ik

zonder woord

noch

in gebaar

G’s Glorie

rijk

be leven.

Maak er vandaag een mooie dag van! Want niet alleen is Brenda weer jarig, maar maakt ook de stad Alkmaar zich op om het Victoriefeest dit keer ZONDER BRANDWEER te gaan vieren. Met dank aan BurgemeesterPiet, die een belangrijk deel van zijn wortels ergens op de Veluwe heeft liggen. Dit keer geen toespraak van zijn vrind Ernst Hirsch Ballin, maar woorden van Bitter. In alle Ernst zal zijn rede luiden: ‘Gevoel voor historie’. Wat ooit begon in 1573 kreeg zijn beslag dit jaar op de Paardemarkt. Maar daar men er nog niet uit is of daar vriend dan wel vijand begraven werd, zal de luim het dit keer ook niet van de Ernst winnen, en waar BurgemeesterPiet vorig jaar 92 ramen op de Achterdam dacht te kunnen sluiten, laat door een conflict met BurgemeesterPiet de Alkmaarse Vrijwillige Brandweer het net zo vrolijk afweten. Omdat grimmigheid hen niet past!


iGer.nl

fotoclub in de Societeit, laveloos (foto)graverend

Geniet daarstraks van alles wat nog wel te genieten valt en doe dit het liefst met maten met wie te delen valt! Want da’s extra genieten, Piet (Bruinooge)!