Tag: Ferre Grignard

RECHT OP!


IMG_5033


Het is nu eenmaal niet aan mij om een oordeel van de ander over mij in twijfel te trekken. Natuurlijk worden mijn kunsten dan wel interpretaties langs een kunstmatige maatlat gelegd, waardoor een mate van veronderstelde oorspronkelijkheid ter discussie kan komen staan. Met name wanneer die maatlat wordt gehanteerd door iemand die zich er op voor kan laten staan de ‘Schone Kunsten’ te vertegenwoordigen. Daar valt nu eenmaal weinig op af te dingen en dat doe ik dan ook niet. Alleen… hoe zit dat nu met die niet zichtbare criteria”! Die, in onzekere zin, ongeschreven wetten”! De veronderstelde transparantie, dan wel de mogelijkheid om een begin te maken met het timmeren aan de weg” Het heeft er alle schijn van dat ‘alles’ veel weg heeft van de ‘schone schijn’ én dat niets lijkt op wat wordt verondersteld. Waarmee ik, in niet onbelangrijke mate, een vorm van teleurstelling van me af probeer te wentelen en me realiseer dat ik daardoor mijn gramschap op het bordje van de ongekende ander deponeer. Kritiek dien je te velen! Wanneer een poging (in mijn geval!) wordt ondernomen om jezelf kenbaar te maken dan wel een reactie vertoont op een uitnodiging, ontkom je er nu eenmaal niet aan een bepaalde vorm van kwetsbaarheid in te calculeren. Dat heb ik wel gedaan, maar tegelijkertijd is daar toch die vorm van teleurstelling. Even slikken kan een remedie zijn, daar tegen ingaan een andere overweging, een eenvoudig schouderophalen behoort ook tot de mogelijkheden. Daar een mix van valt te overwegen waardoor wikswegen nog steeds als uitgangspositie een rol in het geheel kan blijven spelen. Dat gezegd hebbende kan ik rustig overgaan tot de orde van de dag! Hetgeen ik bij deze doe.


IMG_5024


IMG_5023


SCHOONSELHOF. Begraafplaats in Antwerpen. 84 hectare groot en daar bevinden zich onder andere de graven van Roger van de Velde en Ferre Grignard. Letter codes volgen voor een belangrijk deel het alfabet, hetgeen met de A weinig problemen oplevert, maar de rustplaats met de letter R uiteindelijk voor de vondst van eerder genoemde graven zorgdraagt. Maar eerder waren wij in Breda te vinden.


Een tweetal nachten in het Boshuis gebivakkeerd. De noemer ‘alle eenvoud’ gaat in dit geval geregeld op. Want het is juist die eenvoud die ervoor zorgt draag dat zowel de beeldbuis dan wel alle andere nieuwerwetsigheden zich op een ruime afstand van die verblijfplaats bevinden. De onmogelijke verbindingen een zekere willekeur naar voren brengen, laat staan dat juist die verbindingen de neiging vertonen om, geheel op eigen initiatief, haperingen toe te voegen. Dan kan er sprake zijn van een recht. Een recht desnoods, op antwoord. Een recht dat oordeelt over het leven. En dan houd ik me op bij het graf van Roger van de Velde, letterkundige op de begraafplaats ‘Schoonselhof’ in Antwerpen. En dan is het goed te zien dat zijn overbuurman de musicus Ferre Grignard blijkt te zijn. Waarbij ik de illusie huldig dat dit geen samenloop kan zijn, maar dat dit een bewuste keus moet zijn geweest. Beide luyden waren niet ‘zomaar personen. Roger die gebukt ging ondereen palfiumverslaving vanwege zijn constante pijn, Ferre die Bacchus niet alleen hoog achtte, maar daar geregeld een liederlijk gebruik van wist te maken, hetgeen niet alleen zijn lever maar uiteindelijk ook zijn leven heeft gekost. In de wetenschap dat… aan alles komt nu eenmaal een eind. Ook aan deze eerste terugblik. In het kader van die graven op die bijzondere begraafplaats. Een dankbetoon in zekere zin. Een huldeblijk van de andere kant: de gene zijde dit keer…


IMG_5025