Tag: Eerste Bergensche Boekhandel

Bergen kneuterig"


IMG_0123


IMG_0142


IMG_0127


IMG_0154
Bergen kneuterig” Ik kan me niet geheel en al aan die indruk onttrekken. Het zijn dan ook die gemengde gevoelens, waar ik mee worstel wanneer ik de Taveerne in Bergen binnenga. Want wat valt van een avond als deze te verwachten” Ja, dat er drank geschonken zal gaan worden, ja dat bepaalde personen van zich laten horen en dat anderen de gelegenheid zullen krijgen om hun kennis omtrent de Nederlands dichtkunst zullen gaan spuien en dat er sprake is van een prijs, hetgeen de gemoederen waarschijnlijk over het geheel genomen een biet zal zijn. Woensdag, 31 januari 2018, de dag dat Beatrix haar 80e verjaardag in huiselijke kring zal doorbrengen en dat de Eerste Bergense Poezie Pub Quiz in deze schijnbaar bruine kroeg er alles aan gelegen is om van dit initiatief een glansrijk debuut te laten maken. Maar waar het in eerste instantie op aan komt is het tijdstip waarop deze happening zal worden geopend: is het 20.00 uur of is het volgens aan andere agenda 21.00 uur. De gulden middenweg is alras gevonden: 20.30 uur en Emile den Tex zorgt voor de eerste klanken. Zo eenvoudig kan het zijn en juist die eenvoud zet de toon voor de ganse avond. Heerlijk zo’n kroeg met roezemoezende mensen. Waar quizmaster Carlo versnelt en vertraagt. Waar Zeeger het gepeupel naar zijn eigen hand weet te zetten, waar het licht der duisternis de Dichters ternauwernood de letters laat lezen, en waar tijdens de diverse rondes het gefluister het geheel van een bepaalde luister weet te voorzien, daar waar het de antwoorden op de vragen betreft. En waar de Idioot van Versalis naast Lucebert de mei van Gorter in het daglicht weet te zetten. En waar Sjoerd Kuyper zijn werk voorleest, terwijl Theo Olthuis zijn werk terdege voordraagt. En waar Emile zijn songs met een stem die doet denken aan Neil Young, de laatste gelauwerde van de Nobelprijs voor de letteren, Bob Dylan, van teksten weet te voorzien. En dat alles onder de rook van wat ik eerder naar voren bracht: de kneuterigheid van het geheel. Waar ouderen in grotere mate aanwezig zijn en de jongeren zich elders schuil houden. En waar de rokers zich bij de ingang ophouden, bedwelmt als zij worden niet alleen door de shag van een sigaret, maar ook een vleug van de Amsterdamse walmen in terug te vinden zijn. En dan de uitsmijter: de avondburgemeester van Bergen die aan de Nachtburgemeester van Rotterdam doet denken. Neen, hij is het wel, ja, hij is het niet. De Hooghoudt die hij hoog houdt, en Maassluis dat in een van de vragen wordt gesteld. En dat alle vogels nesten zijn begonnen, behalve jij en ik. De inhoud die niet veel verschilt van de verpakking die wordt opgediend. Dat Ephymenen niet in de dichtkunst voorkomt, dat dit woord tot nu toe niet bestaat. Gelijk ook epibreren op die manier de Dikke heeft gehaald, maar dat is dan weer een ander verhaal, kent een totaal andere invalshoek. En dat alles doet geen afbreuk aan het algemene gevoel dat zich van de aanwezigen heeft meester gemaakt. Zo’n avond met een lach, een kwinkslag en dan toch nog een finale. Van het winnend team dat achter ons zat. En die ultieme vraag van Carlo: ‘hoeveel versregels kent het gedicht Mei”‘ Wie het dichtste bij is, gaat er met een boek vandoor, de overigen krijgen een ietwat kleiner prijs, beschikbaar gesteld door de eigenaar van de Eerste Bergensche Boekhandel, helaas is Thomas die avond verhinderd. Maar ook dat is geen malheur, de avond is geslaagd en de sfeer navenant. En ik meen het oprecht dat ik nu reeds uitkijk naar de tweede aflevering die, wat mij betreft, volgend jaar op 31 januari zich gaat voordoen. En waar mensen dachten dat het niet zo storm zou gaan lopen als gisteren: handig lijkt het mij om nu reeds kaarten te gaan reserveren!


IMG_0148


IMG_0152


IMG_0163


IMG_0165
P.s. Het gedicht Mei kent 4381 versregels…


IMG_0169


IMG_0170