Tag: Duister

Histogram


iGer.nl
Het zijn niet alleen de donkere dagen, waar ik kond van wil doen. Neen, veel meer van de opdracht waarmee Ton ons uitdaagt vrij te gaan worstelen. En dat vrije worstelen neemt, in mijn geval, een vrije val. Niet dat ik me verheug op de toegezegde tekst, maar meer nog omdat het werken met een chaoot, toch ook verrassende resultaten kan opleveren. Naast de mate van herkenning…


iGer.nl


iGer.nl
Ik tast wat in het duister en zie rond mij foedralen dewelke zich inhoudelijke bezig houden met statieven. De lichtheid van het een gekoppeld aan de zwaarte van de kop. Aluminium met verondersteld staal van ooit de Hoogovens. Alwaar de vuren nog steeds branden en de afzet het af laat weten. Voorspellingen blijven, in deze, niet uit. En waar het kabinet er alles aan doet om de schade over zoveel mogelijk koppen te verdelen, doet Europa als geheel daar nog een schepje bovenop. Dan te bedenken dat dit alles een voortvloeisel is van ooit de Kolen & Staal Gemeenschap, waar de BeNeLux een niet onbelangrijke rol in heeft gespeeld. Weliswaar in andere tijden, wanneer de grensovergang gepaard ging met een bezoek aan het GrensWisselKantoor, alwaar ooit Wilco de J. in de gelegenheid werd gesteld ettelijke miljoenen ten eigen faveure op te gaan souperen, voordat…


iGer.nl
De tijden dat criminelen nog wel eens de rol van Robin Hood in de schoenen werd geschoven, dat Monopoly de straf van ‘niet langs af, u ontvangt geen 200 gulden’ en het spel ‘diefje met verlos’ nog als simpel kinderspel werd gespeeld. Over die tijden, toen. Maar daar gaat het nu niet meer om. Straatschoffies die bejaarde mensen overvallen. Schoften die iemand dood schoppen. Het leven dat beroofd wordt, zonder die vraag te stellen: ‘je geld of je leven…’ Over die tijden van vandaag. Over het geweld van gisteren, vandaag en morgen. Want ook dan verwacht ik vergelijkbare verhalen. Simpelweg omdat juist de mensheid leidt aan de herhaling en niet de geschiedenis.
Neen, liever sta ik stil bij gisteren. Ondanks het feit dat er vandaag weer eens sprake is van een witte wereld. De glibber- en glijpartijen voor zich spreken. Dat gevallen van onderuit gaan en scharen voor zich spreken. Dat de pakjesavond gelukkig voorbij is. De wetenschap dat een trailer met een veelvoud van pakketten het distributiecentrum pas veel later heeft weten te bereiken. Dat mogelijk schoorstenen het af hebben laten weten. Door omstandigheden…


iGer.nl


iGer.nl
Neem nu het volgende: als je kaarsjes uitblaast, wordt het donker, vallen organisaties als kaartenhuizen in elkaar, wordt de maakbare wereld een oerwoud van vergetelheid en zal de oorsprong zoek gaan raken, voor zover er ooit een oorsprong was. En in deze omschrijving waren wij bezig met die opdracht van Ton. Ieder weer eens op zijn of haar eigen wijze, ieder ook met dat eigen oog, dat variabele inzicht. Oog vanuit een willekeurig perspectief, voor zover er van enig perspectief sprake kan zijn. Slechts de willekeur was voldoende voorhanden. Ook ik trof het dit keer, of deed voor het oog dat ik het trof. De avond was duister; in het donker voltrok zich een wonder. Alleen… de openbaarmaking zal pas dan plaatsvinden, wanneer het histogram voldoende uitsluitsel biedt…


iGer.nl