Tag: Droge voeten

HHRschap

HoogHeemRaadschap Hollands Noorderkwartier. Ook een gebouw dat een aantal meters onder water staat. Maar dankzij de dijken… sluizen en gemalen, sloten en vaarten, boezems en kanalen blijven wij droge voeten houden. De klimaatverandering ten spijt. Daar worden offers voor gebracht: financiele offers waarbij dijkgraaf en ingelanden borg staan voor het continueren van die droge voeten. Ik mocht daar exposeren: weliswaar met 1 bestcanvasdoek, maar dan nog. Heb daar ruim anderhalve maand gehangen: in een van de vele vergaderruimtes. Mensen hebben kennis genomen van mijn werk. Men heeft kennis genomen van mijn werk. Men heeft het baar bij gelaten. Gelijk men degelijk behang als degelijk behang kan beschouwen. Mogelijk dat een herhalend motief een rol kan spelen, maar ook dat blijft de vraag. Want wat valt te denken van een vage hopperzuiger die een stroom zand, opgelost in zilt water op de dijk werpt. En dan ook nog eens met de beperking van mijn toestel.


IMG_5976 (1)


IMG_5978.000
En toch… spreekt het beeld tot de verbeelding. Er gaat toch iets van een mysterie schuil achter dit gegeven, maar met dit gegeven dien ik te leven. En dat doe ik dit keer van harte! Het feit dat ik daar gehangen heb, dat onbekende mensen met hun eigen ogen dit beeld tot zich hebben genomen, het hebben kunnen zien en misschien zelfs hebben aangeraakt, dat doet goed. Vandaar ook de plaatjes die ik voor vandaag aan dit betoog toevoeg: water. Water in dat gebouw van dat HHRschap. Levenswater als het ware. En door dat levenswater ben ik in staat om de dingen te doen die ik doe: leven!