Tag: Dordrecht

Dordt (dit keer zonder) st(r)oom.

‘Dordrecht kreeg in 1220 als eerste stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Holland. In 1299 kreeg de stad stapelrecht. Het recht hield in dat goederen die via de stad werden vervoerd, eerst in de stad moesten worden opgeslagen en daar te koop werden aangeboden vaak met verplichte tussenkomst van een lokale handelaar. Door haat strategische ligging ontwikkelde Dordrecht zich tot een belangrijke handelsplaats voor onder andere wijn, hout, suiker en graan.’
Maar Dordrecht is ook een monumentenstad. Niet alleen doordat het een eigen munt mocht slaan, maar ook door de vele panden die de rijke kooplieden lieten verrijzen. En tegenwoordig gaat Dordrecht om het jaar onder stoom. De stroom van een drietal rivieren, te weten de Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas zorgen ervoor dat het knooppunt van deze waterwegen een van de drukst bevaren plekken van Nederland is. Of dit van enig belang is voor de oplettende lezer van dit bericht, durf ik te betwijfelen. Dat wij door Dordt heen dwaalden, vergezeld werden van een aanhoudende regenbui en dat wij het tussen die buien door droog wisten te houden, is van geheel andere koek, want voor de andere koek dien je in Gouda te zijn. Alwaar wij gisteren onze opwachting weer eens hebben gemaakt. Langs Kinderdijk gereden, met een pont overgezet, een betonnen paal niet ontweken en nog een fotoboek weten te bemachtigen, ach het zijn de kleine dingen die het dit keer doen. Maar een van de dingen die het vermelden waard is, is de zogenoemde zakkendragerssteeg, hetgeen een oude herinnering tot leven bracht. Het fenomeen dat toenmalige zakkenwassers aan een schrale boterham hielp. Jute zakken die ontdaan werden van kolenstof en gruis in een wallenkant van het Noord-Hollands kanaal in Alkmaar. Ergens aan de Voormeer, alwaar met een handigheid dat zich in de loop der jaren had ontwikkeld de zakken aan een pikhaak door het water werden gesleurd. Een jeugdherinnering die doet denken aan de tijd dat de putjesschepper en de tonnetjesman erkende beroepen waren. Dat je daar niet hoogopgeleid voor hoefde te zijn, doet niets af aan het feit dat het in bepaalde zin een ambacht was. Want ik geef het je te doen om zonder morsen met een tonnetje op de schouder door het huis de wagen vol te gaan laden. En dan veel later ergens aan de buitenrand van Alkmaar de tonnen in een grote beerput te gaan ledigen. Hetgeen een geur naar voren bracht die geenszins te vergelijken is met 4711, hoewel die naam vaak opgeld deed. Dus vandaag een viertal foto’s die de zaak in Dordrecht levendig weten te houden. Hoewel geen sprake is van enig monument doen de stegen niet onder voor de rijkdom van de monumenten die Dordrecht te bieden heeft. Wat mij betreft een aanrader, maar wat anderen daarvan zullen vinden…


IMG_2788


IMG_2789


IMG_2790


IMG_2793