Tag: DOC De Ondernemers Centrale

Fine Fleur / DOC / NoordKopKunst

Wanneer die geraniums je strot uitkomen, je op het punt staat om ruzie te zoeken met je partner, de weekboodschappen in een overladen kar de winkel zijn uitgereden, de vering van je auto het af laat weten, en de kat van de buren in je tuin heeft gepiest, de krant je overlaadt met stembus uitslagen en je de draad van je leven ergens in een hoek hebt zien liggen, je niet meer weet waar je agenda is gebleven en je je druk maakt hoe je de eindjes aan elkaar kunt gaan knopen, de hoop ergens in de mest is verdwenen en de kastanjes in het vuur van de strijd zijn verdwenen, dan, ja dan wordt het hoognodige tijd dat je niet alleen je zinnen gaat verzetten, maar ook stappen onderneemt om… naar De Ondernemers Centrale te spoeden. Een waanzinnige entree op een doordeweekse zaterdag waarbij de fine fleur van kunstenaars uit de wijde omgeving van Schagen hun werken publiekelijk hebben gemaakt. NoordKopKunst,waar ik al eerder melding van heb gemaakt. Bewonderende en verwonderde (ver) gezichten, een ambiance die zich uitstekend leent voor ontmoetingen en waar kunst en commercie hand in hand door het leven gaan en er geen geranium te ontdekken valt. Wat trappen en een lift en een uitgesproken overzicht van wat kunstenaars in hun creativiteit kunnen scheppen. Een scheppingsverhaal met een totaal andere dimensie dan dat de gemiddelde mens gewend is. Ik realiseer me dat ik een beetje doordraaf, wil dit niet op het bord van een ander leggen, maar de sfeer, de verrassing, de woorden, de hapjes en de drankjes zorgden voor een ontmoeting op een volstrekt uniek niveau. En dat mag ook weleens gezegd worden! Dank aan Erica, aan Bart, aan de beide Jannen met hun doorlopende Groen(ink) gekleurde uitwerking van Schagen e.o. de muziek en de mensen die hun opwachting zijn komen maken. Dank ook aan Nico en Bart die zo goed zijn geweest om hun trappen in ontvangst te nemen en misschien… maar dat is iets dat zich mogelijk op termijn gaat voordoen. Tenslotte moet een voornemen en de uitwerking daaromtrent nog tot een verrassing gaan leiden.


IMG_0651


IMG_0657


IMG_0660


IMG_0661


IMG_0662


IMG_0663